Chứng quyền FPT/5M/SSI/C/EU/Cash-10 (HOSE: CFPT2105)

CW FPT/5M/SSI/C/EU/Cash-10

3,210

-110 (-3.31%)
29/11/2021 14:45

Mở cửa3,110

Cao nhất3,300

Thấp nhất3,110

Cao nhất NY4,500

Thấp nhất NY2,700

KLGD602,200

NN mua-

NN bán-

KLCPLH18,000,000

Số ngày đến hạn38

Giá CK cơ sở98,100

Giá thực hiện85,095

Hòa vốn **100,985

S-X *13,005

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT2105: CFPT2104 CFPT2102 CFPT2110 CMSN2105 CFPT2106
Trending: HPG (174.198) - MBB (123.762) - SSI (106.910) - DIG (86.593) - FLC (76.715)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+14.23%

+/- Qua 1 tháng-4.18%

+/- Niêm yết-4.18%

Cao nhất (17/09/2021)*4,300

Thấp nhất (22/11/2021)*2,810

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)992,000

KLGD/Ngày (1 tháng)815,671

KLGD nhiều nhất (26/10/2021)*2,931,100

KLGD ít nhất (07/10/2021)*161,100

KLBQ (Niêm yết)670,811

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.