Chứng quyền CFPT04MBS20CE (HOSE: CFPT2101)

CW CFPT04MBS20CE

Ngừng giao dịch

4,500

110 (+2.51%)
01/07/2021 15:00

Mở cửa4,360

Cao nhất4,500

Thấp nhất4,360

Cao nhất NY8,760

Thấp nhất NY2,200

KLGD277,900

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở88,900

Giá thực hiện74,500

Hòa vốn **87,400

S-X *24,749

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT2101: CFPT2016 CFPT2017 CMSN2103 CVHM2104 CHPG2108
Trending: HPG (154.154) - MBB (123.307) - CTG (102.171) - TCB (100.190) - STB (91.978)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CKDH21026,200200 (+3.33%)45,30039,8008,70043,5004 tháng
CMWG21054,300-100 (-2.27%)46,500162,80031,300165,9004.5 tháng
CSTB21048,000 (0.00%)16,50029,3006,40030,9004.5 tháng
CVHM21051,180-10 (-0.84%)160,700107,9002,400114,9404 tháng
CVNM2104890-300 (-25.21%)194,00086,800-16,200111,9005 tháng
CVPB21045,530170 (+3.17%)173,00057,7008,70065,5904.5 tháng
CVRE2104130-100 (-43.48%)44,70027,350-6,95034,5604 tháng
CHPG21068,69090 (+1.05%)61,20047,10010,21749,6534.5 tháng
CMSN21036,750410 (+6.47%)234,800127,70039,700128,5004 tháng
CTCB21046,400360 (+5.96%)22,30050,6004,80058,6004.5 tháng
CTCH2102180-20 (-10%)135,30018,900-6,10025,3604 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:FPT
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP FPT (HOSE: FPT)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:5 tháng
Ngày phát hành:05/02/2021
Ngày niêm yết:03/03/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:05/03/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:01/07/2021
Ngày đáo hạn:05/07/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:6 : 1
TLCĐ điều chỉnh:5.1665 : 1
Giá phát hành:1,500
Giá thực hiện:74,500
Giá TH điều chỉnh:64,151
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.