Chứng quyền CFPT04MBS20CE (HOSE: CFPT2101)

CW CFPT04MBS20CE

Ngừng giao dịch

4,500

110 (+2.51%)
01/07/2021 15:00

Mở cửa4,360

Cao nhất4,500

Thấp nhất4,360

Cao nhất NY8,760

Thấp nhất NY2,200

KLGD277,900

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở88,900

Giá thực hiện74,500

Hòa vốn **87,400

S-X *24,749

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT2101: CFPT2102 CFPT2104 CFPT2105 CFPT2106 CNVL2103
Trending: HPG (118.213) - MBB (92.815) - FLC (67.919) - VNM (61.443) - HVN (59.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
22/09/2021Phân tích kỹ thuật phiên chiều 22/09: Tâm lý nhà đầu tư đang khá phân vân
17/09/2021FPT lãi trước thuế 577 tỷ đồng trong tháng 8, tăng 20%
10/09/2021FPT và McKinsey Việt Nam hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam
20/08/2021Phân tích kỹ thuật phiên chiều 20/08: VN-Index test đường SMA 50 ngày
19/08/2021FPT: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021
14/09/2021MBS: Nghị quyết về thực hiện giao dịch ngoại tệ và phái sinh với MB
13/09/2021MBS: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện giao dịch ngoại tệ và phái sinh với MB
08/09/2021MBS: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tháng 08/2021
07/09/2021MBS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
01/09/2021MBS: Nghị quyết HĐQT
16/08/2021Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
01/06/2021Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
01/06/2021Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
17/08/2020Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
13/05/2020Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.