Chứng quyền CFPT04MBS20CE (HOSE: CFPT2101)

CW CFPT04MBS20CE

7,890

730 (+10.20%)
11/05/2021 15:00

Mở cửa8,160

Cao nhất8,160

Thấp nhất7,500

Cao nhất NY8,160

Thấp nhất NY2,200

KLGD195,500

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn55

Giá CK cơ sở85,200

Giá thực hiện74,500

Hòa vốn **121,840

S-X *10,700

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT2101: CFPT2016 CHPG2106 CHPG2107 CTCB2104 CHPG2104
Trending: HPG (153.874) - VNM (147.664) - MBB (119.342) - ROS (115.435) - TCB (111.230)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+90.58%

+/- Qua 1 tháng+157%

+/- Niêm yết+384.05%

Cao nhất (11/05/2021)*7,890

Thấp nhất (05/03/2021)*2,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)255,933

KLGD/Ngày (1 tháng)212,774

KLGD nhiều nhất (05/03/2021)*1,694,600

KLGD ít nhất (01/04/2021)*45,500

KLBQ (Niêm yết)204,769

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.