Chứng quyền CFPT03MBS20CE (HOSE: CFPT2017)

CW CFPT03MBS20CE

5,400

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

Cao nhất NY6,490

Thấp nhất NY1,900

KLGD-

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,400,000

Số ngày đến hạn60

Giá CK cơ sở75,400

Giá thực hiện54,800

Hòa vốn **76,400

S-X *20,600

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT2017: CFPT2016 CFPT2011 CFPT2015 CFPT2012 CFPT2010
Trending: HPG (85.011) - MBB (71.185) - TCB (57.886) - VNM (48.772) - ACB (44.459)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CFPT03MBS20CE

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
25/02/20215,400 (0.00%)
24/02/20215,400-100 (-1.82%)133,200
23/02/20215,500-300 (-5.17%)92,500
22/02/20215,800 (0.00%)59,500
19/02/20215,800-180 (-3.01%)94,300
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (FPT)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CFPT201023,000 (0.00%)23,40075,000VND6 tháng
CFPT20115,660 (0.00%)27,40076,300HCM6 tháng
CFPT20125,150 (0.00%)24,40076,750HCM7 tháng
CFPT201311,800 (0.00%)23,40075,600BSI6 tháng
CFPT201410,000 (0.00%)20,40075,000VCI6 tháng
CFPT20155,110 (0.00%)25,40075,550SSI5 tháng
CFPT20165,470 (0.00%)25,40077,350SSI8 tháng
CFPT20175,400 (0.00%)20,60076,400MBS4.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMSN20131,170 (0.00%)91,0004,00092,8504 tháng
CVNM2015510 (0.00%)105,8002,800108,1004 tháng
CFPT20175,400 (0.00%)75,40020,60076,4004.5 tháng
CHPG20265,150 (0.00%)43,6007,10046,8005 tháng
CKDH20043,830 (0.00%)32,9006,40034,1604 tháng
CMWG20173,700 (0.00%)133,80025,800137,6004.5 tháng
CSTB20174,200 (0.00%)18,3503,05019,5004.5 tháng
CVRE20153,890 (0.00%)33,7006,20035,2804.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:FPT
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP FPT (HOSE: FPT)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4.5 tháng
Ngày phát hành:10/12/2020
Ngày niêm yết:29/12/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:31/12/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:22/04/2021
Ngày đáo hạn:26/04/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:2,340
Giá thực hiện:54,800
Khối lượng Niêm yết:2,400,000
Khối lượng lưu hành:2,400,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.