Chứng quyền CFPT03MBS20CE (HOSE: CFPT2017)

CW CFPT03MBS20CE

Ngừng giao dịch

6,700

(%)
22/04/2021 15:00

Mở cửa6,700

Cao nhất6,900

Thấp nhất6,420

Cao nhất NY7,200

Thấp nhất NY1,900

KLGD19,400

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,400,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở80,000

Giá thực hiện54,800

Hòa vốn **81,600

S-X *25,200

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT2017: CFPT2101 CFPT2016 CFPT2013 CFPT2014 CVHM2102
Trending: HPG (157.681) - VNM (133.869) - MBB (125.367) - ROS (123.853) - STB (107.683)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (FPT)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CFPT20168,100 (0.00%)284,50035,70090,500SSI8 tháng
CFPT21018,080-220 (-2.65%)223,90011,200122,980MBS5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT21018,080-220 (-2.65%)223,90085,70011,200122,9805 tháng
CHPG210410,390-210 (-1.98%)331,40061,90017,10075,9705 tháng
CMWG21035,480510 (+10.26%)296,900141,50013,000183,3005 tháng
CPNJ21034,15040 (+0.97%)99,10094,00015,95498,5974.5 tháng
CSTB21028,500-600 (-6.59%)160,40025,9507,95026,5004 tháng
CVHM21032,800300 (+12%)505,200100,8007,800121,0004 tháng
CVIC21023,900220 (+5.98%)188,800124,00024,000139,0004 tháng
CVNM21032,580-120 (-4.44%)149,60087,200-16,800129,8004.5 tháng
CVPB210215,200-290 (-1.87%)96,30065,80030,30065,9004 tháng
CKDH21027,700-500 (-6.10%)158,20036,5005,40046,5004 tháng
CMWG21057,990790 (+10.97%)347,100141,50010,000195,4204.5 tháng
CSTB210411,400-1,310 (-10.31%)344,50025,9503,05034,3004.5 tháng
CVHM21056,400710 (+12.48%)404,100100,800-4,700156,7004 tháng
CVNM21043,700-510 (-12.11%)328,70087,200-15,800140,0005 tháng
CVPB210413,300-820 (-5.81%)217,80065,80016,80088,9004.5 tháng
CVRE21044,900-100 (-2%)237,30030,700-3,60044,1004 tháng
CHPG210613,900 (0.00%)234,30061,90011,70078,0004.5 tháng
CMSN21039,950-1,250 (-11.16%)690,700104,20016,200147,7004 tháng
CTCB210410,550-1,100 (-9.44%)259,70047,8502,05066,9004.5 tháng
CTCH21024,700 (0.00%)214,50022,900-2,10034,4004 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:FPT
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP FPT (HOSE: FPT)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4.5 tháng
Ngày phát hành:10/12/2020
Ngày niêm yết:29/12/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:31/12/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:22/04/2021
Ngày đáo hạn:26/04/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:2,340
Giá thực hiện:54,800
Khối lượng Niêm yết:2,400,000
Khối lượng lưu hành:2,400,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.