CW FPT/8M/SSI/C/EU/Cash-08 (HOSE: CFPT2016)

7,900

50 (+0.64%)
05/07/2021 15:00

Open7,660

High8,000

Low7,500

Highest(Listed)8,200

Lowest(Listed)2,180

Vol230,200

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares5,000,000

Time to maturity44

Underlying price83,000

Exercise price50,000

Break Even **89,500

S-X *33,000

MoneynessITM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Trending: HPG (128,506) - VNM (113,810) - ROS (101,569) - MBB (99,206) - TCB (96,074)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Moneyness

DateCloseChangeVolume
05/07/20217,90050 (+0.64%)230,200
05/06/20217,850200 (+2.61%)180,600
05/05/20217,650-250 (-3.16%)391,300
05/04/20217,900500 (+6.76%)273,800
04/29/20217,400110 (+1.51%)203,400
Volume: share, Price: Dong

Peer Underlying Stock (FPT)

CW codeCloseChangeVolumeS-X*Break Even**CW IssuerMaturity Period
CFPT20167,90050 (+0.64%)230,20033,00089,500SSI8 months
CFPT21016,200760 (+13.97%)317,9008,500111,700MBS5 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (SSI)

CW codeCloseChangeVolumeUnderlying priceS-X*Break Even**Maturity Period
CMBB201015,85050 (+0.32%)272,70031,60015,60031,8508 months
CSTB201412,300-390 (-3.07%)212,50024,00012,00024,3008 months
CFPT20167,90050 (+0.64%)230,20083,00033,00089,5008 months
CTCB201225,56060 (+0.24%)324,10047,05025,05047,5608 months
CVPB201535,310-1,190 (-3.26%)201,30061,50035,50061,3108 months
CVRE20138,290-70 (-0.84%)158,90031,0003,50035,7908 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Underlying stock:FPT
Underlying Issuer:FPT Corporation (HOSE: FPT)
CW Issuer:SSI Securities Corporation (SSI)
CW Type:Call
CW Style:European-style
Settlement Type:Cash-settled
Maturity Period:8 months
Publish date:10/22/2020
Listing date:11/12/2020
First trading date:11/16/2020
Final trading day:06/18/2021
Maturity Date:06/22/2021
Conversion Ratio:5 : 1
Offering Price:2,580
Exercise price:50,000
Listed Shares:5,000,000
Outstanding Shares:5,000,000
Documents:Prospectus
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.