Chứng quyền FPT/8M/SSI/C/EU/Cash-08 (HOSE: CFPT2016)

CW FPT/8M/SSI/C/EU/Cash-08

7,900

50 (+0.64%)
07/05/2021 15:00

Mở cửa7,660

Cao nhất8,000

Thấp nhất7,500

Cao nhất NY8,200

Thấp nhất NY2,180

KLGD230,200

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn44

Giá CK cơ sở83,000

Giá thực hiện50,000

Hòa vốn **89,500

S-X *33,000

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT2016: CFPT2101 CHPG2105 CHPG2106 CMBB2010 CTCB2104
Trending: HPG (131.110) - VNM (118.084) - ROS (101.858) - MBB (100.482) - TCB (97.531)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
05/05/2021FPT thâu tóm start-up công nghệ Base.vn
29/04/2021FPT: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và cập nhật điều lệ công ty
29/04/2021FPT: Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu
29/04/2021Chiến lược mảng công nghệ của FPT giai đoạn 2021-2023 có gì?
26/04/2021FPT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 49
06/05/2021SGN: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP CK SSI
05/05/2021SSI Research: Lượng phát hành trái TPDN sẽ tăng mạnh trong quý 2
04/05/2021VHL: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI (SSIAM) không còn là cổ đông lớn
04/05/2021VHL: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI (SSIAM)
29/04/2021SSI: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và kế hoạch kinh doanh 2021
17/08/2020Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
13/05/2020Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
13/05/2020Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
15/08/2019Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
17/05/2019Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.