CW FPT/8M/SSI/C/EU/Cash-08 (HOSE: CFPT2016)

Trading suspension

9,320

320 (+3.56%)
06/18/2021 15:00

Open9,000

High9,320

Low9,000

Highest(Listed)10,500

Lowest(Listed)2,180

Vol373,900

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares5,000,000

Time to maturity-

Underlying price83,800

Exercise price50,000

Break Even **83,181

S-X *40,746

MoneynessITM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
View with CFPT2016: CFPT2101 CMBB2101 CNVL2101 CTCB2102 HPG
Trending: HPG (173,405) - MBB (151,678) - STB (106,456) - TCB (102,059) - CTG (95,799)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Peer Underlying Stock (FPT)

CW codeCloseChangeConversion
Ratio
Exercise priceS-X*Break Even**CW IssuerCW TypeCW StyleMaturity PeriodLast trading date
CFPT21014,060 (0.00%)6 : 174,50021,24985,127MBSCallEuropean-style5 months07/01/2021
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (SSI)

CW codeCloseChangeConversion
Ratio
Underlying priceExercise priceS-X*Break Even**Underlying
code
CW TypeCW StyleMaturity PeriodLast trading date
CTCB201229,270 (0.00%)1 : 150,30022,00028,30051,270TCBCallEuropean-style8 months07/28/2021
CVPB201540,450 (0.00%)1 : 166,90026,00040,90066,450VPBCallEuropean-style8 months07/28/2021
CVRE20136,000 (0.00%)1 : 131,30027,5003,80033,500VRECallEuropean-style8 months07/28/2021
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.