Chứng quyền FPT/VCSC/M/Au/T/A2 (HOSE: CFPT2014)

CW FPT/VCSC/M/Au/T/A2

Ngừng giao dịch

12,000

(%)
07/04/2021 15:00

Mở cửa12,000

Cao nhất12,000

Thấp nhất12,000

Cao nhất NY14,200

Thấp nhất NY2,000

KLGD-

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở79,600

Giá thực hiện55,000

Hòa vốn **79,000

S-X *24,600

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT2014: CFPT2104 CHPG2025 CMWG2102 CVPB2013 FPT
Trending: HPG (174.198) - MBB (123.762) - SSI (106.910) - DIG (86.593) - FLC (76.715)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
26/11/2021VCI: Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn lần 3 năm 2021
26/11/2021VCI: Nghị quyết HĐQT về việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành lần 06 năm 2021
24/11/2021VCSC ký thành công hợp đồng vay vốn với hạn mức 100 triệu USD
23/11/2021VCI: Thông báo ký kết thành công hạn mức vay tín dụng từ các ngân hàng nước ngoài
19/11/2021VCI: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 9 năm 2021
16/08/2021Dividend payment in cash with 10.00% (Tranche 1/2021)
01/06/2021Dividend payment in cash with 10.00% (Tranche 2/2020)
01/06/2021Dividend payment by share with 15.00%
17/08/2020Dividend payment in cash with 10.00% (Tranche 1/2020)
13/05/2020Dividend payment in cash with 10.00% (Tranche 2/2019)
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.