Chứng quyền FPT-HSC-MET05 (HOSE: CFPT2011)

CW FPT-HSC-MET05

Ngừng giao dịch

5,640

1,080 (+23.68%)
30/03/2021 15:00

Mở cửa5,300

Cao nhất5,640

Thấp nhất5,300

Cao nhất NY7,000

Thấp nhất NY1,530

KLGD36,700

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở77,100

Giá thực hiện48,000

Hòa vốn **76,200

S-X *29,100

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (136.182) - MBB (93.907) - BSR (76.266) - CTG (72.344) - FLC (70.052)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (FPT)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CFPT21023,740-140 (-3.61%)5,0009,947107,556VCI6 tháng
CFPT21032,660-90 (-3.27%)277,60053112,107HCM6 tháng
CFPT21042,650 (0.00%)17,80019,842105,367ACBS4 tháng
CFPT21054,020-10 (-0.25%)323,60013,905104,994SSI5 tháng
CFPT21062,250-150 (-6.25%)143,5009,700107,300MBS4.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT21032,660-90 (-3.27%)277,60099,00053112,1076 tháng
CMBB21031,580-20 (-1.25%)116,30028,400-6,41537,1536 tháng
CMWG21063,580-250 (-6.53%)871,800130,70011,101143,3866 tháng
CPNJ21041,070-160 (-13.01%)156,20099,000-10,000117,5606 tháng
CVIC21041,040-20 (-1.89%)16,50092,600-17,610119,4536 tháng
CVNM2107960-70 (-6.80%)143,10089,800-6,535105,7726 tháng
CHPG21133,550-20 (-0.56%)398,10057,9006,40065,7006 tháng
CSTB21091,830-20 (-1.08%)885,70026,900-2,10032,6606 tháng
CTCB21092,810110 (+4.07%)730,90052,9002,90061,2406 tháng
CVHM21101,290 (0.00%)582,20078,900-6,09494,7856 tháng
CVPB21082,660100 (+3.91%)1,241,60038,4002,59043,1946 tháng
CVRE21091,34050 (+3.88%)814,30030,8001,80034,3606 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:FPT
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP FPT (HOSE: FPT)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:01/10/2020
Ngày niêm yết:23/10/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:27/10/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:30/03/2021
Ngày đáo hạn:01/04/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:1,700
Giá thực hiện:48,000
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.