Chứng quyền.FPT.VND.M.CA.T.2020.01 (HOSE: CFPT2005)

CW.FPT.VND.M.CA.T.2020.01

8,270

-40 (-0.48%)
29/05/2020 15:00

Mở cửa8,120

Cao nhất8,270

Thấp nhất7,860

Cao nhất NY10,080

Thấp nhất NY6,130

KLGD19,510

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn33

Giá CK cơ sở47,950

Giá thực hiện49,000

Hòa vốn **57,270

S-X *-1,050

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT2005: CFPT2001 CFPT2004 CFPT2003 CFPT2002 CFPT1908
Trending: HPG (66.380) - VNM (49.628) - MWG (47.469) - HVN (40.927) - FPT (34.810)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.FPT.VND.M.CA.T.2020.01

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
29/05/20208,270-40 (-0.48%)19,510
28/05/20208,310-490 (-5.57%)79,680
27/05/20208,800-90 (-1.01%)100,200
26/05/20208,890380 (+4.47%)69,200
25/05/20208,510-410 (-4.60%)49,910
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (FPT)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CFPT19081,200-100 (-7.69%)64,110-6,05057,600MBS6 tháng
CFPT2001530-40 (-7.02%)30,900-8,05058,650HCM6 tháng
CFPT20021,82020 (+1.11%)910-10,05061,640VCI6 tháng
CFPT200311,280-460 (-3.92%)56,420-2,05061,280SSI7 tháng
CFPT20048,710-240 (-2.68%)16,500-2,05058,710SSI4 tháng
CFPT20058,270-40 (-0.48%)19,510-1,05057,270VND3 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CTCB1902380-110 (-22.45%)70,24020,700-30021,3806 tháng
CFPT20058,270-40 (-0.48%)19,51047,950-1,05057,2703 tháng
CHPG20058,700-120 (-1.36%)46,32027,4008,40027,7006 tháng
CMBB20041,470-80 (-5.16%)75,36017,20020018,4703 tháng
CMWG20055,690-190 (-3.23%)27,21084,600-7,400103,3806 tháng
CPNJ20024,210190 (+4.73%)23,41063,100-5,90077,4206 tháng
CREE20021,950-170 (-8.02%)95,64031,250-75033,9503 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:FPT
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP FPT (HOSE: FPT)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:01/04/2020
Ngày niêm yết:23/04/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:27/04/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:29/06/2020
Ngày đáo hạn:01/07/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:1 : 1
Giá phát hành:2,900
Giá thực hiện:49,000
Khối lượng Niêm yết:1,000,000
Khối lượng lưu hành:1,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành