Chứng quyền CFPT04MBS19CE (HOSE: CFPT1908)

CW CFPT04MBS19CE

210

60 (+40%)
01/04/2020 09:43

Mở cửa170

Cao nhất220

Thấp nhất170

Cao nhất NY3,650

Thấp nhất NY150

KLGD18,990

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,400,000

Số ngày đến hạn77

Giá CK cơ sở41,550

Giá thực hiện54,000

Hòa vốn **54,630

S-X *-12,450

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT1908: CFPT1906 CFPT2001 CFPT2002 CFPT1905 CHPG2003
Trending: VNM (68.856) - MWG (58.566) - VCB (54.028) - HVN (51.663) - VIC (44.672)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CFPT04MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
01/04/202021060 (+40%)18,990
31/03/2020150-50 (-25%)113,160
30/03/2020200-50 (-20%)89,700
27/03/2020250-170 (-40.48%)76,760
26/03/2020420-150 (-26.32%)91,850
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (FPT)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CFPT1905100-20 (-16.67%)7,630-13,45055,100SSI6 tháng
CFPT190610 (0.00%)10,080-15,45057,050HCM6 tháng
CFPT190821060 (+40%)18,990-12,45054,630MBS6 tháng
CFPT2001100 (0.00%)100-14,45056,500HCM6 tháng
CFPT2002200 (0.00%)500-16,45058,400VCI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CGMD19012010 (+100%)33014,850-10,07924,9866 tháng
CVNM19052010 (+100%)10091,500-35,300127,0006 tháng
CFPT190821060 (+40%)18,99041,550-12,45054,6306 tháng
CREE1905260160 (+160%)6,90027,700-6,90035,3806 tháng
CHDB200210 (0.00%)32,00018,150-7,85026,0203 tháng
CMWG20027020 (+40%)30059,500-50,500110,7006 tháng
CMWG200320 (0.00%)39,01059,500-55,000114,7003 tháng
CPNJ20012010 (+100%)1046,200-35,52081,8173 tháng
CHPG2003110 (0.00%)184,00016,950-5,15022,4303 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:FPT
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP FPT (HOSE: FPT)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:17/12/2019
Ngày niêm yết:31/12/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:03/01/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:15/06/2020
Ngày đáo hạn:17/06/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:3 : 1
Giá phát hành:3,150
Giá thực hiện:54,000
Khối lượng Niêm yết:2,400,000
Khối lượng lưu hành:2,400,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành