Chứng quyền.FPT.VND.M.CA.T.2019.02 (HOSE: CFPT1907)

CW.FPT.VND.M.CA.T.2019.02

Ngừng giao dịch

2,350

300 (+14.63%)
07/01/2020 15:00

Mở cửa2,100

Cao nhất2,400

Thấp nhất2,100

Cao nhất NY4,680

Thấp nhất NY1,580

KLGD111,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở58,100

Giá thực hiện53,000

Hòa vốn **57,700

S-X *5,100

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT1907: CMBB1906 CTCB1902 CVNM1906 CMBB2006 CPNJ2002
Trending: HPG (68.001) - VNM (45.848) - MWG (33.601) - HVN (33.420) - VN30F1M (26.996)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.FPT.VND.M.CA.T.2019.02

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (FPT)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CFPT20038,380280 (+3.46%)44,640-2,50058,380SSI7 tháng
CFPT20061,36040 (+3.03%)13,5203,11450,193HCM6 tháng
CFPT20071,29040 (+3.20%)375,5604,00049,950MBS4 tháng
CFPT20081,17040 (+3.54%)20,510-50053,850HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG200510,83050 (+0.46%)11024,3005,30029,8306 tháng
CMWG20051,78030 (+1.71%)16,93079,800-12,20095,5606 tháng
CPNJ2002600-60 (-9.09%)14,11054,600-14,40070,2006 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:FPT
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP FPT (HOSE: FPT)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:10/10/2019
Ngày niêm yết:28/10/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:30/10/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:07/01/2020
Ngày đáo hạn:09/01/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:4,200
Giá thực hiện:53,000
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành