Chứng quyền.FPT.VND.M.CA.T.2019.02 (HOSE: CFPT1907)

CW.FPT.VND.M.CA.T.2019.02

2,700

-600 (-18.18%)
20/11/2019 15:00

Mở cửa3,350

Cao nhất3,350

Thấp nhất2,600

Cao nhất NY4,680

Thấp nhất NY2,600

KLGD74,420

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn50

Giá CK cơ sở56,800

Giá thực hiện53,000

Hòa vốn **58,400

S-X *3,800

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT1907: CFPT1903 CFPT1906 CFPT1905 CFPT1904 FPT
Trending: VNM (30.566) - FLC (22.140) - MWG (21.106) - HPG (20.917) - FPT (20.523)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.FPT.VND.M.CA.T.2019.02

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
20/11/20192,700-600 (-18.18%)74,420
19/11/20193,30060 (+1.85%)59,730
18/11/20193,240-660 (-16.92%)66,880
15/11/20193,900 (0.00%)26,640
14/11/20193,900-360 (-8.45%)100,380
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (FPT)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CFPT190312,500-1,100 (-8.09%)40,94010,80058,500SSI6 tháng
CFPT19058,360-340 (-3.91%)47,8401,80063,360SSI6.5 tháng
CFPT19061,530-350 (-18.62%)96,010-20064,650HCM6 tháng
CFPT19072,700-600 (-18.18%)74,4203,80058,400VND3 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMWG19027,06020 (+0.28%)4,390117,10027,100118,2406 tháng
CFPT19072,700-600 (-18.18%)74,42056,8003,80058,4003 tháng
CMBB19061,770-120 (-6.35%)70,70022,6002,60023,5403 tháng
CREE19042,40050 (+2.13%)36,32037,7003,70038,8003 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:FPT
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP FPT (HOSE: FPT)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:10/10/2019
Ngày niêm yết:28/10/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:30/10/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:07/01/2020
Ngày đáo hạn:09/01/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:4,200
Giá thực hiện:53,000
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành