Chứng quyền.FPT.VND.M.CA.T.2019.02 (HOSE: CFPT1907)

CW.FPT.VND.M.CA.T.2019.02

Ngừng giao dịch

2,350

300 (+14.63%)
07/01/2020 15:00

Mở cửa2,100

Cao nhất2,400

Thấp nhất2,100

Cao nhất NY4,680

Thấp nhất NY1,580

KLGD111,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở58,100

Giá thực hiện53,000

Hòa vốn **57,700

S-X *5,100

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT1907: CFPT1905 CFPT1906 CVPB1901 PNJ CFPT1908
Trending: HPG (25.064) - CTG (22.294) - ROS (19.606) - VNM (18.951) - MBB (17.796)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.FPT.VND.M.CA.T.2019.02

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (FPT)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CFPT19056,850-110 (-1.58%)42,0902,60061,850SSI6 tháng
CFPT19061,200-20 (-1.64%)32,42060063,000HCM6 tháng
CFPT19083,040-40 (-1.30%)101,1803,60063,120MBS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CTCB19024,01060 (+1.52%)54,22023,4002,40025,0106 tháng
CVNM19064,910-20 (-0.41%)12,100118,6003,600124,8203 tháng
CVPB19014,380-50 (-1.13%)145,93021,9003,90022,3803 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:FPT
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP FPT (HOSE: FPT)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:10/10/2019
Ngày niêm yết:28/10/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:30/10/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:07/01/2020
Ngày đáo hạn:09/01/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:4,200
Giá thực hiện:53,000
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành