Chứng quyền FPT-HSC-MET01 (HOSE: CFPT1906)

CW FPT-HSC-MET01

1,530

-350 (-18.62%)
20/11/2019 15:00

Mở cửa1,880

Cao nhất1,900

Thấp nhất1,500

Cao nhất NY2,150

Thấp nhất NY1,500

KLGD96,010

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn140

Giá CK cơ sở56,800

Giá thực hiện57,000

Hòa vốn **64,650

S-X *-200

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT1906: CFPT1905 CFPT1907 CFPT1903 CFPT1904 CMWG1907
Trending: VNM (30.566) - FLC (22.140) - MWG (21.106) - HPG (20.917) - FPT (20.523)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền FPT-HSC-MET01

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
20/11/20191,530-350 (-18.62%)96,010
19/11/20191,880230 (+13.94%)43,330
18/11/20191,650-110 (-6.25%)51,260
15/11/20191,76010 (+0.57%)268,250
14/11/20191,750-290 (-14.22%)351,050
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (FPT)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CFPT190312,500-1,100 (-8.09%)40,94010,80058,500SSI6 tháng
CFPT19058,360-340 (-3.91%)47,8401,80063,360SSI6.5 tháng
CFPT19061,530-350 (-18.62%)96,010-20064,650HCM6 tháng
CFPT19072,700-600 (-18.18%)74,4203,80058,400VND3 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMBB19023,170-80 (-2.46%)28,27022,60080024,9706 tháng
CMWG19034,700-400 (-7.84%)109,670117,10022,100118,5006 tháng
CFPT19061,530-350 (-18.62%)96,01056,800-20064,6506 tháng
CMBB19051,450-40 (-2.68%)294,67022,600-40025,9006 tháng
CMWG19071,350-110 (-7.53%)114,790117,100-7,900138,5006 tháng
CVNM19041,300-700 (-35%)15,110124,000-9,000146,0006 tháng
CVRE19021,700-10 (-0.58%)103,72035,1502,65039,3006 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:FPT
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP FPT (HOSE: FPT)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:08/10/2019
Ngày niêm yết:23/10/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:25/10/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:06/04/2020
Ngày đáo hạn:08/04/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:1,700
Giá thực hiện:57,000
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành