Chứng quyền CFPT02MBS19CE (HOSE: CFPT1904)

CW CFPT02MBS19CE

Ngừng giao dịch

2,440

240 (+10.91%)
15/11/2019 15:00

Mở cửa2,700

Cao nhất2,700

Thấp nhất2,200

Cao nhất NY3,020

Thấp nhất NY1,720

KLGD86,720

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở58,600

Giá thực hiện52,000

Hòa vốn **59,320

S-X *6,600

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT1904: CFPT2002 CFPT2005 CMWG2006 CTCB2003 CVNM2001
Trending: HPG (68.867) - MWG (53.972) - VNM (52.923) - HVN (40.878) - FPT (38.058)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CFPT02MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (FPT)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CFPT19081,440-10 (-0.69%)65,420-5,40058,320MBS6 tháng
CFPT2001670-10 (-1.47%)10,780-7,40059,350HCM6 tháng
CFPT20021,720100 (+6.17%)700-9,40061,440VCI6 tháng
CFPT200312,150360 (+3.05%)29,100-1,40062,150SSI7 tháng
CFPT20049,510120 (+1.28%)29,790-1,40059,510SSI4 tháng
CFPT20058,780270 (+3.17%)69,100-40057,780VND3 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT19081,440-10 (-0.69%)65,42048,600-5,40058,3206 tháng
CREE190537070 (+23.33%)66,90032,100-2,50035,7106 tháng
CMWG2002150-20 (-11.76%)23,40086,100-23,900111,5006 tháng
CMSN20042,31040 (+1.76%)120,98062,4007,40066,5504 tháng
CPNJ20041,11030 (+2.78%)205,26064,200-2,80072,5503 tháng
CTCB20042,39020 (+0.84%)136,44021,1504,15021,7803 tháng
CVNM20032,770-10 (-0.36%)177,620117,60023,600121,7004 tháng
CVPB20052,860150 (+5.54%)240,29024,1504,65025,2203 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:FPT
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP FPT (HOSE: FPT)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:19/08/2019
Ngày niêm yết:04/09/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:06/09/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:15/11/2019
Ngày đáo hạn:19/11/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:3 : 1
Giá phát hành:1,700
Giá thực hiện:52,000
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành