Chứng quyền CFPT02MBS19CE (HOSE: CFPT1904)

CW CFPT02MBS19CE

Ngừng giao dịch

2,440

240 (+10.91%)
15/11/2019 15:00

Mở cửa2,700

Cao nhất2,700

Thấp nhất2,200

Cao nhất NY3,020

Thấp nhất NY1,720

KLGD86,720

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở58,600

Giá thực hiện52,000

Hòa vốn **59,320

S-X *6,600

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (53.301) - VNM (44.297) - HSG (38.074) - MWG (33.029) - MBB (32.182)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CFPT02MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (FPT)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CFPT200312,150190 (+1.59%)31,8402,14660,850SSI7 tháng
CFPT20062,010140 (+7.49%)9,7407,64351,861HCM6 tháng
CFPT20071,800 (0.00%)37,0308,51051,402MBS4 tháng
CFPT20081,59020 (+1.27%)58,6904,10454,779HCM6 tháng
CFPT20092,550-10 (-0.39%)147,5304,30054,450MBS3.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT20071,800 (0.00%)37,03051,1008,51051,4024 tháng
CHDB20063,20050 (+1.59%)15,28031,0506,35031,1003.5 tháng
CMWG20092,470320 (+14.88%)175,760101,90019,900101,7604 tháng
CREE20043,65050 (+1.39%)4,25040,05010,55040,4504 tháng
CHPG20113,07050 (+1.66%)52,27025,8005,16125,6683.5 tháng
CMSN20081,35070 (+5.47%)169,09055,4002,40059,7504 tháng
CPNJ20072,450330 (+15.57%)257,82063,40010,40065,2503.5 tháng
CSTB20083,000100 (+3.45%)179,86012,6502,45013,2003.5 tháng
CVNM20092,600-40 (-1.52%)30,630129,20022,200133,0004 tháng
CVPB20092,230180 (+8.78%)111,82023,8003,60024,6603.5 tháng
CFPT20092,550-10 (-0.39%)147,53051,1004,30054,4503.5 tháng
CHPG20191,78080 (+4.71%)309,39025,8001,70027,6603.5 tháng
CMWG20114,100920 (+28.93%)138,270101,90014,900107,5003.5 tháng
CSTB20092,630780 (+42.16%)491,06012,6501,75013,5303.5 tháng
CTCB20081,900100 (+5.56%)75,20022,3002,30023,8003.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:FPT
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP FPT (HOSE: FPT)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:19/08/2019
Ngày niêm yết:04/09/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:06/09/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:15/11/2019
Ngày đáo hạn:19/11/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:3 : 1
Giá phát hành:1,700
Giá thực hiện:52,000
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành