Chứng quyền CFPT02MBS19CE (HOSE: CFPT1904)

CW CFPT02MBS19CE

2,910

300 (+11.49%)
12/11/2019 15:00

Mở cửa2,600

Cao nhất2,990

Thấp nhất2,600

Cao nhất NY3,020

Thấp nhất NY1,720

KLGD435,740

NN mua-

NN bán270

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn6

Giá CK cơ sở61,000

Giá thực hiện52,000

Hòa vốn **60,730

S-X *9,000

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT1904: CFPT1903 CFPT1907 CFPT1906 CFPT1905 CREE1901
Trending: FLC (28.125) - VNM (27.151) - HPG (24.630) - MBB (19.852) - FPT (19.078)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CFPT02MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
12/11/20192,910300 (+11.49%)435,740
11/11/20192,610110 (+4.40%)428,290
08/11/20192,500 (0.00%)306,130
07/11/20192,50050 (+2.04%)115,150
06/11/20192,450-70 (-2.78%)183,850
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (FPT)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CFPT190316,300600 (+3.82%)78,85015,00062,300SSI6 tháng
CFPT19042,910300 (+11.49%)435,7409,00060,730MBS3 tháng
CFPT190511,060300 (+2.79%)64,4606,00066,060SSI6.5 tháng
CFPT19062,120120 (+6%)424,9504,00067,600HCM6 tháng
CFPT19074,33040 (+0.93%)24,4708,00061,660VND3 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT19042,910300 (+11.49%)435,74061,0009,00060,7303 tháng
CREE190112010 (+9.09%)399,75037,6005037,9103 tháng
CMWG19061,520 (0.00%)99,110122,3001,400128,5003 tháng
CTCB19011,720-10 (-0.58%)174,18025,1501,65026,9403 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:FPT
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP FPT (HOSE: FPT)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:19/08/2019
Ngày niêm yết:04/09/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:06/09/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:15/11/2019
Ngày đáo hạn:19/11/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:3 : 1
Giá phát hành:1,700
Giá thực hiện:52,000
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành