Chứng quyền FPT/3M/SSI/C/EU/Cash-01 (HOSE: CFPT1902)

CW FPT/3M/SSI/C/EU/Cash-01

Ngừng giao dịch

12,290

490 (+4.15%)
26/09/2019 15:00

Mở cửa12,290

Cao nhất12,500

Thấp nhất12,000

Cao nhất NY13,640

Thấp nhất NY3,700

KLGD2,240

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở57,700

Giá thực hiện46,000

Hòa vốn **57,194

S-X *12,565

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT1902: CHPG1904 HPG
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền FPT/3M/SSI/C/EU/Cash-01
05/08/2020FPT: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền
31/07/2020FPT Retail thua lỗ, đối diện làn sóng dịch bệnh thứ hai
31/07/2020FPT: Nghị quyết HĐQT số 02 ngày 30/07/2020
31/07/2020FPT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020
30/07/2020FPT: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2020
04/08/2020SSI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
03/08/2020SSI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
31/07/2020SSI thay ghế Tổng Giám đốc
31/07/2020SSI: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi TGĐ
31/07/2020SSI: Nghị quyết HĐQT về việc thôi kiêm nhiệm và thông qua bổ nhiệm Tổng Giám đốc
17/08/2020Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
13/05/2020Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
13/05/2020Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
15/08/2019Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
17/05/2019Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP