Chứng quyền CACB01MBS22CE (HOSE: CACB2203)

CW CACB01MBS22CE

20

10 (+100%)
06/10/2022 14:29

Mở cửa20

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY2,690

Thấp nhất NY10

KLGD22,700

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn13

Giá CK cơ sở20,100

Giá thực hiện33,000

Hòa vốn **26,469

S-X *-6,321

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CACB2203: CACB2204 CHPG2211 CFPT2207 CHDB2205 CFPT2205
Trending: HPG (136.334) - DIG (78.790) - HAG (72.620) - VCB (72.513) - DGC (66.536)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
06/10/20222010 (+100%)22,700
05/10/202210-10 (-50%)37,800
04/10/202220 (0.00%)116,800
03/10/202220-20 (-50%)11,100
30/09/20224020 (+100%)327,900
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (ACB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CACB22032010 (+100%)22,700-6,32126,469MBS6 tháng
CACB220450-50 (-50%)152,000-5,92126,101HCM6 tháng
CACB2205550-80 (-12.70%)44,000-3,90025,100VND4.5 tháng
CACB2206330-150 (-31.25%)29,300-5,40026,160SSI4 tháng
CACB2207380-120 (-24%)39,500-5,40027,020SSI7 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB22032010 (+100%)22,70020,100-6,32126,4696 tháng
CHPG221110-10 (-50%)233,20018,050-15,61233,6926 tháng
CSTB22094010 (+33.33%)1,40018,100-13,90032,1206 tháng
CTCB22052010 (+100%)1,00029,500-17,00046,6006 tháng
CVHM220730 (0.00%)10052,800-18,12971,1626 tháng
CVNM2206280 (0.00%)70,300-7,07379,8116 tháng
CFPT2204150-370 (-71.15%)19,60076,800-9,69287,7166 tháng
CHDB2207680-120 (-15%)15,00018,100-1,49021,2216 tháng
CKDH2208160-50 (-23.81%)247,60026,200-9,69136,6176 tháng
CVRE2210510-30 (-5.56%)721,50026,700-2,10030,8406 tháng
CMWG2207140-90 (-39.13%)138,80059,200-15,36575,4015 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:ACB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:19/04/2022
Ngày niêm yết:13/05/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:17/05/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:17/10/2022
Ngày đáo hạn:19/10/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:3 : 1
TLCĐ điều chỉnh:2.4019 : 1
Giá phát hành:2,500
Giá thực hiện:33,000
Giá TH điều chỉnh:26,421
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.