Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền CACB01MBS22CE (HOSE: CACB2203)

CW CACB01MBS22CE

Ngừng giao dịch

10

-10 (-50%)
17/10/2022 15:00

Mở cửa20

Cao nhất30

Thấp nhất10

Cao nhất NY2,690

Thấp nhất NY10

KLGD6,700

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở20,950

Giá thực hiện33,000

Hòa vốn **26,445

S-X *-5,471

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CACB2203: AMD CACB2303 CFPT2304 CFPT2310 CFPT2313
Trending: NVL (97.625) - HPG (96.047) - DIG (69.917) - CEO (63.906) - MWG (57.199)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (ACB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CACB230339010 (+2.63%)129,300-10024,060SSI6 tháng
CACB23041,270 (0.00%)-60026,810BSI12 tháng
CACB230564010 (+1.59%)16,800-1,60027,840SSI12 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT23153,08010 (+0.33%)1,00094,20014,200104,6406 tháng
CHPG23402,35050 (+2.17%)10027,7002,70032,0506 tháng
CMWG2317750 (0.00%)50042,600-7,40054,5006 tháng
CSTB23351,60020 (+1.27%)10028,200-2,80035,8006 tháng
CTCB23111,950180 (+10.17%)10030,950-1,05037,8506 tháng
CVHM2319860-70 (-7.53%)146,10039,650-12,35056,3006 tháng
CVNM23161,39040 (+2.96%)10069,0004,00078,9006 tháng
CVPB23201,13040 (+3.67%)10019,600-1,37024,2026 tháng
CVRE2321660 (0.00%)1,10023,350-5,65031,6406 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:ACB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:19/04/2022
Ngày niêm yết:13/05/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:17/05/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:17/10/2022
Ngày đáo hạn:19/10/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:3 : 1
TLCĐ điều chỉnh:2.4019 : 1
Giá phát hành:2,500
Giá thực hiện:33,000
Giá TH điều chỉnh:26,421
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.