Chứng quyền CACB02MBS21CE (HOSE: CACB2202)

CW CACB02MBS21CE

Ngừng giao dịch

350

(%)
18/08/2022 15:00

Mở cửa350

Cao nhất350

Thấp nhất350

Cao nhất NY2,100

Thấp nhất NY10

KLGD-

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở25,150

Giá thực hiện35,100

Hòa vốn **36,150

S-X *-9,950

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (136.288) - DIG (71.034) - HAG (61.022) - CEO (57.205) - SSI (55.846)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
18/08/2022350 (0.00%)
17/08/2022350 (0.00%)
16/08/2022350 (0.00%)
15/08/2022350 (0.00%)
12/08/2022350 (0.00%)
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (ACB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CACB2201180 (0.00%)384,500-3,27328,999HCM9 tháng
CACB220371010 (+1.43%)453,700-1,27128,127MBS6 tháng
CACB22041,37060 (+4.58%)260,300-87128,215HCM6 tháng
CACB22052,630-440 (-14.33%)122,9001,15029,260VND4.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB220371010 (+1.43%)453,70025,150-1,27128,1276 tháng
CHPG2211160-20 (-11.11%)115,70024,150-9,51234,1466 tháng
CPOW220370-30 (-30%)1,024,90013,800-1,90015,8404.5 tháng
CSTB2209520-30 (-5.45%)5,20025,200-6,80033,5606 tháng
CTCB2205420-10 (-2.33%)1,30039,100-7,40048,6006 tháng
CVHM2207360-10 (-2.70%)73,50061,100-9,82973,7276 tháng
CVIC220623020 (+9.52%)128,20068,100-14,40084,8005 tháng
CVNM220666040 (+6.45%)9,10073,400-3,97383,1186 tháng
CVPB2205170-20 (-10.53%)71,20030,050-7,45038,1805 tháng
CFPT22041,51030 (+2.03%)152,80088,30080299,9566 tháng
CHDB22071,720 (0.00%)53,40026,8002,30029,6606 tháng
CKDH22081,770-10 (-0.56%)4,30039,3003,40943,9276 tháng
CMSN22081,120100 (+9.80%)238,200112,0007,767120,9104 tháng
CVRE22101,170-30 (-2.50%)79,20029,60080033,4806 tháng
CMWG2207800-10 (-1.23%)229,70064,500-10,06579,3415 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:ACB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:09/02/2022
Ngày niêm yết:25/02/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:01/03/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:07/06/2022
Ngày đáo hạn:09/06/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:3 : 1
Giá phát hành:2,150
Giá thực hiện:35,100
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.