Chứng quyền CACB01MBS21CE (HOSE: CACB2101)

CW CACB01MBS21CE

1,250

-40 (-3.10%)
03/12/2021 14:45

Mở cửa1,290

Cao nhất1,310

Thấp nhất1,200

Cao nhất NY2,080

Thấp nhất NY1,030

KLGD214,400

NN mua-

NN bán-

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn47

Giá CK cơ sở32,550

Giá thực hiện31,400

Hòa vốn **36,400

S-X *1,150

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CACB2101: CACB2102 ACB CNVL2103 CTCB2105 CVPB2107
Trending: HPG (140.702) - SSI (96.042) - MBB (94.387) - ITA (76.276) - DIG (72.147)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
03/12/20211,250-40 (-3.10%)214,400
02/12/20211,290-40 (-3.01%)88,800
01/12/20211,330-30 (-2.21%)210,000
30/11/20211,360-10 (-0.73%)256,000
29/11/20211,370-130 (-8.67%)450,000
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (ACB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CACB21011,250-40 (-3.10%)214,4001,15036,400MBS4 tháng
CACB21022,320-300 (-11.45%)176,900-2,45039,640SSI8 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT21061,440-50 (-3.36%)56,30095,5006,200100,8204.5 tháng
CHPG2112600-90 (-13.04%)109,60047,700-1,20052,5004 tháng
CKDH21052,170-80 (-3.56%)34,00046,0508,45046,2804 tháng
CSTB2108420-80 (-16%)117,90028,00029,6803.5 tháng
CTCB21071,070-180 (-14.40%)31,10050,2002,70054,9904 tháng
CVHM2108500 (0.00%)50,80080,200-4,79489,5494 tháng
CVNM2110530-50 (-8.62%)287,10085,800-4,44195,4514.5 tháng
CVRE2108710-50 (-6.58%)114,40028,100-30031,2404 tháng
CACB21011,250-40 (-3.10%)214,40032,5501,15036,4004 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:ACB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:21/09/2021
Ngày niêm yết:05/10/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:07/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:19/01/2022
Ngày đáo hạn:21/01/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:2,000
Giá thực hiện:31,400
Khối lượng Niêm yết:4,000,000
Khối lượng lưu hành:4,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.