Chứng quyền CACB01MBS21CE (HOSE: CACB2101)

CW CACB01MBS21CE

Ngừng giao dịch

410

30 (+7.89%)
19/01/2022 15:00

Mở cửa380

Cao nhất480

Thấp nhất380

Cao nhất NY2,080

Thấp nhất NY340

KLGD688,500

NN mua-

NN bán-

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở33,000

Giá thực hiện31,400

Hòa vốn **33,040

S-X *1,600

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CACB2101: CACB2206 BID CACB2203 VND HPG
Trending: NVL (242.474) - HPG (198.265) - DIG (109.580) - CEO (87.374) - PDR (78.922)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (ACB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CACB220511030 (+37.50%)757,300-1,75024,220VND4.5 tháng
CACB220616030 (+23.08%)283,100-3,25025,820SSI4 tháng
CACB220736050 (+16.13%)607,800-3,25026,940SSI7 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT22043010 (+50%)58,70074,300-12,19286,7376 tháng
CHDB220740-40 (-50%)14,20015,450-4,14019,6866 tháng
CKDH220810-20 (-66.67%)10,30024,000-11,89135,9366 tháng
CVRE221024060 (+33.33%)7,60029,30050029,7606 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:ACB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:21/09/2021
Ngày niêm yết:05/10/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:07/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:19/01/2022
Ngày đáo hạn:21/01/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:2,000
Giá thực hiện:31,400
Khối lượng Niêm yết:4,000,000
Khối lượng lưu hành:4,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.