VS-Sector

STTVS-SectorThay đổiNgàyKhối lượngGiá trịKL NĐTNN MuaKL NĐTNN Bán
1Bán buôn21.97 ( +1.52 %)13/08/20209,638,21563,317,758,80097,420165,420
2Bảo hiểm77.36 ( +2.04 %)13/08/20201,117,10046,819,245,70031,55071,800
3Bất động sản49.12 ( +0.64 %)13/08/202046,600,740458,250,671,300767,2903,032,740
4Chứng khoán9.67 ( +1.38 %)13/08/20209,796,404140,359,460,100916,850718,830
5Công nghệ và thông tin13.08 ( +0.86 %)13/08/20202,616,38589,128,394,80029,21455,190
6Bán lẻ91.38 ( +3 %)13/08/20202,438,65179,219,381,800100
7Chăm sóc sức khỏe40.90 ( +0.80 %)13/08/20202,622,12835,230,128,0006,65062,940
8Khai khoáng12.26 ( +0.47 %)13/08/202012,941,638184,337,430,600125,3901,603,970
9Ngân hàng78 ( +1 %)13/08/202025,389,024458,368,121,100221,680302,230
10Nông - Lâm - Ngư22.19 ( +1.92 %)13/08/20206,403,24034,993,000,000185,7001,390
11SX Thiết bị, máy móc27.37 ( -2.41 %)13/08/202055,300188,580,000
12SX Hàng gia dụng15.09 ( +1.24 %)13/08/20204,885,19380,213,937,70038,4807,300
13Sản phẩm cao su22.50 ( -1.15 %)13/08/2020553,0008,876,000,00010,000167,840
14SX Nhựa - Hóa chất37.52 ( +1.28 %)13/08/202011,072,618179,420,611,400781,050152,420
15Thực phẩm - Đồ uống159.92 ( +0.58 %)13/08/20208,614,811309,186,348,500653,240662,590
16Chế biến Thủy sản37.19 ( +1.17 %)13/08/20202,384,99032,619,000,00019,99087,870
17Vật liệu xây dựng21.58 ( +0.90 %)13/08/202016,324,454286,792,901,9001,277,6022,218,076
18Tiện ích112.63 ( +1.66 %)13/08/20201,857,96987,606,590,000336,289400,910
19Vận tải - kho bãi35.67 ( +0.85 %)13/08/20204,784,01558,949,838,500163,96089,390
20Xây dựng44.90 ( +2.84 %)13/08/20209,952,624172,434,754,900158,5101,371,480
21Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí21.34 ( +0.78 %)13/08/2020228,9103,774,710,000
22SX Phụ trợ61.65 ( +1.48 %)13/08/20207,023,276116,771,198,4001,286,3101,276,700
23Thiết bị điện52.74 ( +1.06 %)13/08/2020290,9004,353,420,000
24Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ32.52 ( -1.18 %)13/08/20206,70084,440,000
25Tài chính khác13.69 ( +4.89 %)13/08/20206,474,83427,492,505,20063,600
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.