VS-Sector

STTVS-SectorThay đổiNgàyKhối lượngGiá trịKL NĐTNN MuaKL NĐTNN Bán
1Bán buôn23 ( +0.92 %)22/03/20194,122,78531,783,185,000282,2002,950
2Bảo hiểm131.90 ( +0.21 %)22/03/2019161,4189,310,110,00051,27062,360
3Bất động sản65.91 ( +1.13 %)22/03/201932,273,900459,130,718,5001,095,980851,290
4Chứng khoán13.01 ( +0.43 %)22/03/20193,095,23059,554,272,000214,150526,460
5Công nghệ và thông tin37.82 ( +0.93 %)22/03/2019316,0663,450,905,2003,45011,600
6Bán lẻ24.40 ( -0.44 %)22/03/20193,414,90097,966,000,00070,00070,000
7Chăm sóc sức khỏe45.70 ( -0.05 %)22/03/2019242,80712,981,159,0007,5292,011
8Khai khoáng17.46 ( +0.77 %)22/03/20199,794,494178,983,577,3001,446,12551,200
9Ngân hàng72.05 ( +0.71 %)22/03/201923,605,760525,918,260,1002,233,9901,504,480
10Nông - Lâm - Ngư27.66 ( -0.16 %)22/03/20193,162,94020,017,342,0005,8606,790
11SX Thiết bị, máy móc40.75 ( +4.70 %)22/03/20197,550166,110,0001,500
12SX Hàng gia dụng21.92 ( 0 %)22/03/20196,616,374101,907,053,40095,000530
13Sản phẩm cao su27.80 ( -0.88 %)22/03/2019450,52010,042,000,000
14SX Nhựa - Hóa chất38.17 ( -0.98 %)22/03/20194,159,692139,717,607,70061,04061,470
15Thực phẩm - Đồ uống188.13 ( -0.02 %)22/03/20195,332,452196,996,192,400727,580796,930
16Chế biến Thủy sản42.67 ( -0.70 %)22/03/20192,089,27031,272,020,00011,17016,160
17Vật liệu xây dựng27.64 ( -0.17 %)22/03/20198,729,157179,798,404,5002,038,050618,580
18Tiện ích149.19 ( +0.84 %)22/03/20192,162,662104,915,060,000286,44073,220
19Vận tải - kho bãi42.46 ( -0.21 %)22/03/20191,876,20038,117,530,400174,79014,930
20Xây dựng45.63 ( +0.01 %)22/03/201912,068,685188,526,240,800451,95036,450
21Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí26.91 ( +1.14 %)22/03/2019484,91011,207,590,000
22SX Phụ trợ79.29 ( +1.04 %)22/03/20196,394,63875,838,294,000132,210145,400
23Thiết bị điện51.30 ( -0.31 %)22/03/2019191,7403,762,000,0002,020
24Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ55.78 ( 0 %)22/03/201935,8971,003,604,600
25Tài chính khác25.41 ( -0.18 %)22/03/20192,373,04312,898,875,60030,3003,140
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.