VS-Sector

STTVS-SectorThay đổiNgàyKhối lượngGiá trịKL NĐTNN MuaKL NĐTNN Bán
1Bán buôn21.38 ( +0.30 %)19/09/20191,319,3707,062,894,00065,470
2Bảo hiểm107.33 ( +0.15 %)19/09/201934,9911,425,074,500100
3Bất động sản66.70 ( +0.19 %)19/09/20195,263,32259,457,566,000397,58067,450
4Chứng khoán12.34 ( +0.46 %)19/09/2019809,86016,422,490,0003,890900
5Công nghệ và thông tin15.60 ( +0.11 %)19/09/2019617,77012,957,474,000400
6Bán lẻ127.77 ( +0.46 %)19/09/2019105,4608,527,000,000
7Chăm sóc sức khỏe38.81 ( -0.08 %)19/09/20193,480204,355,000600
8Khai khoáng17.22 ( +0.10 %)19/09/2019865,39915,980,956,1001,00030,000
9Ngân hàng74.45 ( +0.40 %)19/09/20192,814,52157,657,368,20041,3408,400
10Nông - Lâm - Ngư30.31 ( -1.63 %)19/09/2019311,3603,028,000,00020
11SX Thiết bị, máy móc44.72 ( +0.01 %)19/09/20192,60012,740,000
12SX Hàng gia dụng15.59 ( -0.59 %)19/09/2019283,4404,127,539,000
13Sản phẩm cao su28.78 ( +1.22 %)19/09/2019235,0105,158,000,0005,85010,000
14SX Nhựa - Hóa chất39.38 ( +0.42 %)19/09/20191,276,43218,030,340,5004,16017,440
15Thực phẩm - Đồ uống173.80 ( -0.15 %)19/09/20193,089,60046,900,598,000102,17026,420
16Chế biến Thủy sản37.99 ( +0.88 %)19/09/2019711,0607,899,000,00020,64017,000
17Vật liệu xây dựng22.08 ( +0.15 %)19/09/2019989,13929,521,125,200172,260115,560
18Tiện ích152.61 ( -0.46 %)19/09/2019512,30021,807,000,0006,200321,650
19Vận tải - kho bãi40.94 ( -0.07 %)19/09/2019185,6673,067,052,20013,630
20Xây dựng42.67 ( +0.17 %)19/09/20191,965,45524,663,316,0003,5007,850
21Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí27.81 ( -0.07 %)19/09/201926,790911,000,000
22SX Phụ trợ76.18 ( -0.49 %)19/09/2019841,87114,583,962,800100
23Thiết bị điện45.53 ( -0.53 %)19/09/20194,16992,977,100
24Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ24.07 ( +0.71 %)19/09/201937,40072,370,000
25Tài chính khác23.48 ( -0.61 %)19/09/2019475,5602,262,540,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.