BCG: FSC maintain our BUY recommendation for BCG with a target price of VND 18,293

Nguồn: YSVN
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 25/06/2021
Số lần tải về: 1094

FSC maintain our forecast that BCG's NPAT will reach VND 363 bn in 2021, +35.7% YoY. FSC maintain our BUY recommendation for BCG with a target price of VND 18,293, equivalent to upside of 48%.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
24/09/2023Vietstock Weekly 25-29/09/2023: Test lại vùng 1,170-1,190 điểm
24/09/2023Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 25-29/09/2023
23/09/2023Chứng khoán phái sinh Tuần 25-29/09/2023: Ngày càng bi quan
22/09/2023Chứng khoán Tuần 18-22/09/2023: Tình hình đang xấu đi
22/09/2023Nhịp đập Thị trường 22/09: Cổ ngân hàng hồi lại cứu chỉ số khỏi giảm sâu
22/09/2023Phân tích kỹ thuật phiên chiều 22/09: Áp lực bán mạnh hiện hữu
22/09/2023KSB - Triển vọng tăng trưởng còn khá lớn
21/09/2023Thị trường chứng quyền 22/09/2023: Thị trường tăng giảm thất thường
21/09/2023Chứng khoán phái sinh Ngày 22/09/2023: Tình hình đang chuyển biến xấu
21/09/2023Vietstock Daily 22/09/2023: Mốc 1,200 điểm khó trụ vững
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.