Báo cáo phân tích cổ phiếu OCB

Nguồn: MBS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 14/04/2021
Số lần tải về: 829

MBS khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu OCB với giá mục tiêu VND 29.600 trên cơ sở: (i) OCB là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng khá với khả năng sinh lời tốt, (ii) chất lượng tài sản được cải thiện đáng kể với NPL giảm dần và CIR thấp, và (iii) kỳ vọng nâng cao hiệu quả hoạt động với sự tham gia của cổ đông chiến lược là Ngân hàng Aozora.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
19/09/2021Thị trường chứng quyền Tuần 20-24/09/2021: Giao dịch sôi động trở lại
19/09/2021Vietstock Weekly 20-24/09/2021: VN-Index hướng đến đỉnh cũ tháng 08/2021
19/09/2021Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 20-24/09/2021
18/09/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 20-24/09/2021: Hướng tới vùng đỉnh tháng 07/2021
17/09/2021Chứng khoán Tuần 13-17/09/2021: Kết thúc tuần trong sắc xanh
17/09/2021Nhịp đập Thị trường 17/09: Nhóm ngân hàng tích cực, VN-Index vượt trendline giảm
17/09/2021Phân tích kỹ thuật phiên chiều 17/09: VN-Index hướng đến đỉnh cũ tháng 8/2021
17/09/2021POW - Triển vọng lớn từ các nhà máy nhiệt điện khí
16/09/2021Thị trường chứng quyền 17/09/2021: Thận trọng với các chứng quyền MSN!
16/09/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 17/09/2021: VN30-Index đã vượt đường SMA 50 ngày?
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.