SZC: Sẵn sàng cho thời cơ lớn

Nguồn: MAS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 27/01/2021
Số lần tải về: 1111

MASVN thực hiện định giá SZC theo phương pháp P/B và RNAV, các công ty được so sánh là những công ty được đánh giá là còn quỹ đất sẵn sàng như: IDC, NTC, BCM, KBC, VGC có mức P/B bình quân 3,53 lần. Với quỹ đất hiện tại, chúng tôi định giá RNAV của SZC ở mức 57.000 đ/cp. Theo đó, giá trị 1 cổ phần SZC ở mức 50.800 đ/cp, cao hơn mức giá đóng cửa ngày 25/01/2021 là 29,2% và khuyến nghị Mua với cổ phiếu.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
17/05/2021Thị trường chứng quyền 18/05/2021: Áp lực chốt lời lớn dần
17/05/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 18/05/2021: VN30-Index tiếp tục rung lắc
17/05/2021Vietstock Daily 18/05: Chưa thể lạc quan
17/05/2021Nhịp đập Thị trường 17/05: Liên tục xuất hiện áp lực chốt lời, VN-Index giảm điểm đầu tuần
17/05/2021Phân tích kỹ thuật phiên chiều 17/05: VN-Index xuất hiện rung lắc
17/05/2021Tuần 17-21/05/2021: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
16/05/2021Thị trường chứng quyền Tuần 17-21/05/2021: CVPB2015 và CVPB2102 đang được định giá hấp dẫn
16/05/2021Vietstock Weekly 17-21/05/2021: Xu hướng chưa thật sự rõ ràng
16/05/2021Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 17-21/05/2021
15/05/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 17-21/05/2021: VN30-Index hướng đến vùng 1,430-1,450 điểm?
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.