SJD: Khuyến nghị Tăng Tỷ Trọng với giá mục tiêu 19,200 đồng/CP

Nguồn: MAS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 04/01/2021
Số lần tải về: 247

Giá mục tiêu được xác định dựa trên phương pháp chiết khấu dòng cổ tức (DDM) và so sánh P/B (Bảng 1). SJD hiện đang giao dịch tại mức P/B forward 2020 và 2021 là 1.3x, thấp hơn 13% so với bình quân các doanh nghiệp thủy điện có quy mô vốn hóa tương đồng là 1.5x (Bảng 2) và thấp hơn 17% so với P/B bình quân quá khứ của SJD từ 2018 (Biểu đồ 1). Những thông tin liên quan đến việc chia cổ tức trên kết quả hoạt động 2020 trong thời gian tới có thể tạo rủi ro tăng trưởng thị giá so với giá mục tiêu của chúng tôi. Quan sát diễn biến giá 5 năm gần nhất, chúng tôi nhận thấy thị giá CP SJD thường phản ứng tích cực trong khoảng thời gian 2-4 tháng kể từ thời điểm cổ tức dự kiến được công bố trong tài liệu đại hội cổ đông. 

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
26/09/2021Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 27/09-01/10/2021
25/09/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 27/09-01/10/2021: Chờ đợi VN30-Index chinh phục trendline ngắn hạn
24/09/2021Chứng khoán Tuần 20-24/09/2021: Vẫn chưa thể bứt phá
24/09/2021Nhịp đập Thị trường 24/09: Sự thận trọng đang quay trở lại?
24/09/2021Phân tích kỹ thuật phiên chiều 24/09: Tâm lý thuận trọng tăng lên khi chỉ số test vùng kháng cự mạnh
24/09/2021VCS - Thiết lập mức cao mới
23/09/2021Thị trường chứng quyền 24/09/2021: Khối ngoại liên tục bán ròng
23/09/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 24/09/2021: Chờ đợi tín hiệu tại trendline giảm ngắn hạn
23/09/2021Vietstock Daily 24/09: Chờ thông tin tích cực trong thời gian tới
23/09/2021Nhịp đập Thị trường 23/09: VN-Index rơi rụng lần 2 và được “cứu” bởi cổ phiếu nhà Vin
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.