DIG: Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Nắm giữ

Nguồn: MAS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 22/09/2020
Số lần tải về: 119
Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị từ MUA về NẮM GIỮ đối với cổ phiếu (CP) DIG và duy trì giá mục tiêu ở mức VND15.400/CP, xác định dựa trên việc kết hợp hai phương pháp P/B và RNAV. Thị giá cổ phiếu đã tăng 19% kể từ báo cáo cập nhật gần nhất vào T6/2020 của chúng tôi và upside so với giá mục tiêu hiện tại của chúng tôi còn 5,8%.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
23/10/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 23/10: Xuất hiện Rising Window
23/10/2020Nhịp đập Thị trường 23/10: Cặp đôi VIC và VHM thăng hoa
22/10/2020Thị trường chứng quyền 23/10/2020: Khởi sắc trở lại
22/10/2020Chứng khoán phái sinh 23/10/2020: VN30-Index hướng đến vùng 940-950 điểm
22/10/2020Vietstock Daily 23/10: Vẫn còn thận trọng
22/10/2020Nhịp đập Thị trường 22/10: Đảo ngược tình thế hoàn toàn
22/10/2020TRA - Chưa tận dụng hết lợi thế ngành
22/10/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 22/10: Vùng 920-925 điểm sẽ là hỗ trợ quan trọng
22/10/2020Ngày 22/10/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
21/10/2020Thị trường chứng quyền 22/10/2020: Thị trường phân hóa, khối ngoại mua ròng trở lại