Technical View: Tuần từ 10.08 - 14.08.2020

Source: Vietstock
Report type: Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Publish date: 08/10/2020
Download count: 201
Chiến lược đầu tư & Phân tích kỹ thuật chuyên sâu thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index, HNX-Index). Phân tích kỹ thuật các cổ phiếu được quan tâm.

Latest report

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Search

Vietstock: Research - Analysis
Macro - Market strategy
Sector Analysis
Business Analysis
References
Enterprise introduction
03/01/2021Thị trường chứng quyền 02/03/2021: Thị trường khởi sắc, thanh khoản tiếp tục suy yếu
03/01/2021Chứng khoán phái sinh 02/03/2021: Nhiều tín hiệu ủng hộ tiếp tục Long
03/01/2021Vietstock Daily 02/03: Dòng ngân hàng dẫn dắt, VN-Index tăng mạnh
03/01/2021Nhịp đập Thị trường 01/03: Khối lượng giao dịch tăng cao, VN-Index hướng tới mức 1,200 điểm
03/01/2021Phân tích kỹ thuật phiên chiều 01/03: Mẫu hình Rising Window xuất hiện, VN-Index test lại vùng 1,180-1,210 điểm
03/01/2021Góc nhìn đầu tư 2021: Ngành vật liệu xây dựng (Kỳ 1)
03/01/2021Tuần 01-05/03/2021: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
02/28/2021Thị trường chứng quyền Tuần 01-05/03/2021: Kỳ vọng vào kịch bản giao dịch tích cực
02/28/2021Vietstock Weekly 01-05/03/2021: Tiếp tục thử thách tại vùng 1,180-1,210 điểm
02/27/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 01-05/03/2021: VN30-Index tiếp tục test vùng đỉnh lịch sử
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.