HDB: Báo cáo nhanh - Khuyến nghị Mua

Source: HSC
Report type: Phân tích Doanh nghiệp
Publish date: 08/04/2020
Download count: 323
Chúng tôi duy trì đánh giá Mua vào với giá mục tiêu dựa trên phương pháp thu nhập thặng dư là 33.700đ. Chúng tôi sẽ xem xét lại dự báo của mình. Dự báo hiện tại của HSC đối với LNST hợp nhất năm 2020 là 4.052 tỷ đồng (tăng trưởng 0,78%).

Latest report

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Search

Vietstock: Research - Analysis
Macro - Market strategy
Sector Analysis
Business Analysis
References
Enterprise introduction
03/02/2021Thị trường chứng quyền 03/03/2021: CFPT2010 và CTCB2009 đang được định giá hấp dẫn
03/02/2021Chứng khoán phái sinh 03/03/2021: VN30-Index kết phiên ở trên vùng 1,170-1,190 điểm
03/02/2021Vietstock Daily 03/03: Gặp khó tại vùng đỉnh lịch sử
03/02/2021Nhịp đập Thị trường 02/03: Vẫn kết phiên trong sắc xanh
03/02/2021Phân tích kỹ thuật phiên chiều 02/03: Xuất hiện lực bán mạnh ở vùng đỉnh lịch sử
03/02/2021Ngày 02/03/2021: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
03/01/2021Thị trường chứng quyền 02/03/2021: Thị trường khởi sắc, thanh khoản tiếp tục suy yếu
03/01/2021Chứng khoán phái sinh 02/03/2021: Nhiều tín hiệu ủng hộ tiếp tục Long
03/01/2021Vietstock Daily 02/03: Dòng ngân hàng dẫn dắt, VN-Index tăng mạnh
03/01/2021Nhịp đập Thị trường 01/03: Khối lượng giao dịch tăng cao, VN-Index hướng tới mức 1,200 điểm
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.