Báo cáo cập nhật FPT

Nguồn: MSI
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 20/05/2020
Số lần tải về: 550

Các thị trường khai thác của mảng Công nghệ vẫn duy trì tăng trưởng tích cực trong 4 tháng đầu năm 2020 bất chấp dịch Covid-19. Thị trường APAC tăng trưởng mạnh nhất với 50% yoy, tiếp sau đó là thị trường Mỹ tăng trưởng 23% yoy (Biểu đồ 4). Hai thị trường lâu năm là Nhật bản và EU vẫn duy trì tăng trưởng ổn định lần lượt 16% và 22%. Ngoài ra, FPT cũng đang tiến hành đẩy mạnh chuyển đổi số đối với thị trường trong nước, điển hình là các hợp đồng mới với 3 hiệp hội gỗ lớn nhất Việt Nam.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
12/07/2020Thị trường chứng quyền Tuần 13-17/07/2020: Sắc đỏ tiếp tục bao trùm
12/07/2020Vietstock Weekly 13-17/07/2020: Rising Window ngày 09/07 là hỗ trợ quan trọng
12/07/2020Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 13-17/07/2020
11/07/2020Chứng khoán phái sinh Tuần 13-17/07/2020: Basis mở rộng, khối ngoại tiếp tục bán ròng
10/07/2020Chứng khoán Tuần 06-10/07/2020: Thanh khoản tiếp tục sụt giảm
10/07/2020Nhịp đập Thị trường 10/07: Kết tuần trong sắc đỏ
10/07/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 10/07: Gravestone Doji xuất hiện
09/07/2020Thị trường chứng quyền 10/07/2020: Sắc xanh chiếm lại được ưu thế
09/07/2020Chứng khoán phái sinh 10/07/2020: VN30-Index vượt lên trên đỉnh cũ
09/07/2020Vietstock Daily 10/07: Tiếp tục tích cực