Báo cáo cập nhật FPT - GIỮ

Nguồn: PHS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 12/03/2020
Số lần tải về: 577

Chúng tôi dự phóng năm 2020, doanh thu FPT đạt 30,488 tỷ VND, lợi nhuận đạt 30,488 tỷ VND. Mảng công nghệ và viễn thông dự phóng tăng trưởng lần lượt là 15% và 10%. Bằng phương pháp tổng giá trị thành phần (SOTP), dựa trên phương pháp định giá DCF và P/E cho các mảng kinh doanh, chúng tôi ước tinh thận trọng giá trị hợp lý của FPT là 52,300 VND/cổ phiếu. Do đó, khuyến nghị GIỮ đối với cổ phiếu này.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
23/10/2020Nhịp đập Thị trường 23/10: Các cổ phiếu họ Vin dẫn dắt thị trường
22/10/2020Thị trường chứng quyền 23/10/2020: Khởi sắc trở lại
22/10/2020Chứng khoán phái sinh 23/10/2020: VN30-Index hướng đến vùng 940-950 điểm
22/10/2020Vietstock Daily 23/10: Vẫn còn thận trọng
22/10/2020Nhịp đập Thị trường 22/10: Đảo ngược tình thế hoàn toàn
22/10/2020TRA - Chưa tận dụng hết lợi thế ngành
22/10/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 22/10: Vùng 920-925 điểm sẽ là hỗ trợ quan trọng
22/10/2020Ngày 22/10/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
21/10/2020Thị trường chứng quyền 22/10/2020: Thị trường phân hóa, khối ngoại mua ròng trở lại
21/10/2020Chứng khoán phái sinh 22/10/2020: VN30-Index xuất hiện cây nến Shooting Star