Báo cáo cập nhật HND - NẮM GIỮ

Nguồn: MBS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 19/02/2020
Số lần tải về: 67

Chúng tôi điều chỉnh tăng 7% giá mục tiêu của cổ phiếu HND từ 14,700 đồng/CP lên 15,700 đồng/CP. Chúng tôi sử dụng phương pháp Chiết khấu dòng cổ tức (DDM) để xác định giá trị CP HND so với việc kết hợp 2 phương pháp DDM và P/E như báo cáo trước đây. Chúng tôi cho rằng CP HND phù hợp với nhà đầu tư có mức chịu rủi ro thấp và chủ yếu tập trung vào khả năng tăng trưởng dòng cổ tức trong tương lai. Chúng tôi duy trì khuyến nghị NẮM GIỮ đối với CP HND (upside -7%).

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
30/03/2020Thị trường chứng quyền 30/03/2020: Khối lượng và giá trị giao dịch giảm mạnh
30/03/2020Chứng khoán phái sinh 31/03/2020: Basis âm hơn 30 điểm!
30/03/2020Vietstock Daily 31/03: 'Rơi tự do' đầu tuần
30/03/2020Nhịp đập Thị trường 30/03: VN-Index giữ được vùng 650-660 điểm
30/03/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 30/03: Falling Window xuất hiện
30/03/2020TNG - Thách thức từ mọi mặt
30/03/2020Tuần 30/03-03/04/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
29/03/2020Thị trường chứng quyền Tuần 30/03-03/04/2020: Sắc đỏ tràn ngập
29/03/2020Vietstock Weekly 30/03-03/04/2020: Sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh?
29/03/2020Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 30/03-03/04/2020