Báo cáo cập nhật VJC - Nắm giữ

Nguồn: MSI
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 11/02/2020
Số lần tải về: 38

Trong Q4/2019, VJC ghi nhận doanh thu đạt 13,925 tỷ VND, LNST đạt 538.8 tỷ VND lần lượt giảm 24.5% yoy và 64.9% yoy. Nguyên nhân khiến KQKD đi xuống do: (1) Cạnh tranh tăng cao với sự góp mặt của Bamboo Airway khiến doanh thu từ vận tải hành khách giảm 8.3% yoy; (2) Doanh thu thương mại tàu bay giảm mạnh 48.5% do trong Q4/2019 chỉ nhận bàn giao 2 máy bay Airbus so với cùng kì 2018 là 9 máy bay. Lũy kế cả năm 2019, doanh thu đạt 52,049 tỷ VND, giảm 2.8% yoy; LNST đạt 4,219 tỷ VND, giảm 20.9% yoy.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
23/02/2020Thị trường chứng quyền Tuần 24-28/02/2020: Tốt xấu đan xen
23/02/2020Vietstock Weekly 24-28/02/2020: Tiếp tục dao động tại kênh đi ngang
23/02/2020Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 24-28/02/2020
22/02/2020Chứng khoán phái sinh Tuần 24-28/02/2020: Quan sát VN30-Index tại vùng 860-865 điểm
21/02/2020Chứng khoán Tuần 17-21/02/2020: Tiếp tục thận trọng
21/02/2020Nhịp đập Thị trường 21/02: Nhóm ngân hàng 'sa sút', thị trường đỏ lửa
21/02/2020IMP - Tiềm năng lớn nhưng giá hiện tại không còn hấp dẫn
21/02/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 21/02: Doji xuất hiện
20/02/2020Chứng khoán phái sinh 21/02/2020: Tiếp tục giữ Long
20/02/2020Thị trường chứng quyền 21/02/2020: Khởi sắc cùng thị trường cơ sở