Báo cáo cập nhật cổ phiếu SBA

Nguồn: FTS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 28/11/2019
Số lần tải về: 14
Bằng phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền FCFE và FCFF, FPTS khuyến nghị THEO DÕI với cổ phiếu SBA với mức giá mục tiêu là 16.100 VND/cp (+7,7% so với giá đóng cửa 14/11/2019). Nhà đầu tư có thể mua tại mức giá 13.650 VND/cp trở xuống (+18% so với giá mục tiêu).

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
24/02/2020Thị trường chứng quyền 25/02/2020: Triển vọng thị trường đang khá tiêu cực
24/02/2020Chứng khoán phái sinh 25/02/2020: Tiếp tục Short cho đến khi chỉ số về hỗ trợ 820-830 điểm
24/02/2020Vietstock Daily 25/02: Đỏ rực đầu tuần
24/02/2020Nhịp đập Thị trường 24/02: Khối ngoại đẩy mạnh lực mua trên HOSE
24/02/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 24/02: Falling Window xuất hiện
24/02/2020STK - Relative Strength cho tín hiệu tốt
24/02/2020Tuần 24-28/02/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
23/02/2020Thị trường chứng quyền Tuần 24-28/02/2020: Tốt xấu đan xen
23/02/2020Vietstock Weekly 24-28/02/2020: Tiếp tục dao động tại kênh đi ngang
23/02/2020Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 24-28/02/2020