Đánh giá nhanh tác động của Luật chứng khoán sửa đổi

Nguồn: MSI
Ngày phát hành: 28/11/2019
Số lần tải về: 88

- Luật chứng khoán sửa đổi đã có nhiều đổi mới giúp tăng tính minh bạch, tăng chất lượng hàng hóa, giúp các tiêu chuẩn của TTCK Việt Nam dần tiệm cận các thị trường trong khu vực.

- Về vấn đề sở hữu nước ngoài, mặc dù không đề cập trong Luật nhưng KBSV cho rằng nhiều khả năng Chính phủ sẽ có nghị định hướng dẫn chi tiết cụ thể hơn trong tương lai

- Ở một khía cạnh khác, việc đưa chứng chỉ lưu ký (DR) vào luật chứng khoán và tới đây chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR) trong Luật doanh nghiệp cho thấy Chính phủ và các cơ quan quản lý đang nghiêm túc nghiên cứu sản phẩm này

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
05/07/2020Thị trường chứng quyền Tuần 06-10/07/2020: Nhà đầu tư vẫn còn thận trọng
05/07/2020Vietstock Weekly 06-10/07/2020: Chờ đợi tín hiệu của VN-Index tại Falling Window
05/07/2020Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 06-10/07/2020
04/07/2020Chứng khoán phái sinh Tuần 06-10/07/2020: Thị trường vẫn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro
03/07/2020Chứng khoán Tuần 29/06-03/07/2020: Tuần giao dịch bi quan
03/07/2020Nhịp đập Thị trường 03/07: Khối ngoại đảo chiều mua ròng, thanh khoản HOSE vẫn tiếp tục sụt giảm
03/07/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 03/07: VN-Index test lại Falling Window
02/07/2020Thị trường chứng quyền 03/07/2020: Khối lượng và giá trị giao dịch tiếp tục suy yếu
02/07/2020Chứng khoán phái sinh 03/07/2020: Tâm lý thận trọng vẫn đang hiện hữu
02/07/2020Vietstock Daily 03/07: Thanh khoản tiếp tục sụt giảm