Báo cáo cập nhật cổ phiếu SBT - Khuyến nghị THEO DÕI

Nguồn: FTS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 16/11/2019
Số lần tải về: 101

FPTS tiến hành cập nhật phân tích và định giá CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (mã cổ phiếu SBT). Bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền, FPTS xác định giá mục tiêu của cổ phiếu SBT là 19.800 đồng/cp, cao hơn mức giá hiện tại 4,8%. Do ngành đường trong nước đang gặp khó khăn với diễn biến tiêu cực của giá đường ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp, FPTS khuyến nghị THEO DÕI cho mục tiêu ngắn và trung hạn. Nhà đầu tư có thể xem xét chốt lời khi giá cổ phiếu đạt 19.800 đồng/cp với lợi nhuận kỳ vọng đạt 4,8% so với giá đóng cửa ngày 11/11/2019.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
09/08/2020Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 10-14/08/2020
08/08/2020Chứng khoán phái sinh Tuần 10-14/08/2020: VN30-Index tạo mẫu hình nến Spinning Top
07/08/2020Chứng khoán Tuần 03-07/08/2020: Tuần giao dịch khá tích cực
07/08/2020Nhịp đập Thị trường 07/08: Cổ phiếu thép và bất động sản KCN diễn biến tích cực
07/08/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 07/08: Tiếp tục giằng co
07/08/2020PC1 - Doanh nghiệp tốt nhưng giá cổ phiếu chưa đủ hấp dẫn
06/08/2020Thị trường chứng quyền 07/08/2020: Phân hóa trở lại
06/08/2020Chứng khoán phái sinh 07/08/2020: VN30-Index xuất hiện sự giằng co
06/08/2020Vietstock Daily 07/08: Thị trường giằng co
06/08/2020Nhịp đập Thị trường 06/08: Vẫn tăng trong nghi ngờ