FRT : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Mua

Source: PHS
Report type: Phân tích Doanh nghiệp
Publish date: 10/29/2019
Download count: 151

Doanh thu thuần có thể đạt 17,815 tỷ đồng (+16.4%YoY). Lợi nhuận sau thuế có thể tăng trưởng và đạt 417 tỷ đồng (+19.8% YoY) tương ứng EPS 2019F 5,278 VNĐ/CP, giả định FRT duy trì biên lợi lãi gộp ở mức 14%. Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, ước tính mức giá hợp lý cho cổ phiếu FRT vào khoảng 54,934 đồng/cổ phiếu, cao hơn +28% so với giá hiện tại. Từ đó đưa ra khuyến nghị MUA cho cổ phiếu này.

Latest report

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Search

Vietstock: Research - Analysis
Macro - Market strategy
Sector Analysis
Business Analysis
References
Enterprise introduction
08/05/2020Thị trường chứng quyền 06/08/2020: Tiếp tục khởi sắc
08/05/2020Chứng khoán phái sinh 06/08/2020: VN30-Index tạo mẫu hình nến Three White Soldiers
08/05/2020Vietstock Daily 06/08: Giữ vững đà tăng
08/05/2020Nhịp đập Thị trường 05/08: Tăng điểm tích cực 3 phiên liên tiếp
08/05/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 05/08: Tiếp tục tăng điểm
08/05/2020PVS - Quan sát tín hiệu tại vùng 8,500-10,000
08/04/2020Thị trường chứng quyền 05/08/2020: Sắc xanh tiếp tục lan tỏa
08/04/2020Chứng khoán phái sinh 05/08/2020: Phe mua áp đảo
08/04/2020Vietstock Daily 05/08: Tiếp tục tăng điểm
08/04/2020Nhịp đập Thị trường 04/08: Phiên tăng điểm thứ 2, VN-Index tiến sát về ngưỡng kháng cự