Báo cáo ngắn VSC - OUTPERFORM - Backup bởi dividend yield hấp dẫn dù ngành cảng biển còn chưa hết khó khăn

Nguồn: BVS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 23/10/2019
Số lần tải về: 165

Trong kịch bản dư cung tại khu vực Hải Phòng tiếp tục kéo dài tới 2023 khiến cho lợi nhuận của doanh nghiệp suy giảm nhưng dù ở mặt bằng lợi nhuận này, chúng tôi vẫn ước tính giá trị hợp lý đối với cổ phiếu VSC vào khoảng 38.650 đồng/CP, cao hơn 52,5% so với mức giá thị trường hiện tại và đưa ra khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu VSC. Cũng bởi ngành cảng biển còn chưa hết khó khăn nên VSC sẽ phù hợp với chiến lược đầu tư hưởng cổ tức và nắm giữ lâu dài.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
05/06/2020Chứng khoán Tuần 01-05/06/2020: Tiếp tục quan sát
05/06/2020Nhịp đập Thị trường 05/06: Nhịp tăng nhiều khả năng vẫn chưa dừng lại
05/06/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 05/06: Doji xuất hiện
04/06/2020Thị trường chứng quyền 05/06/2020: Tốt xấu đan xen
04/06/2020Chứng khoán phái sinh 05/06/2020: Rủi ro xuất hiện nhịp giảm gia tăng
04/06/2020Vietstock Daily 05/06: Rủi ro điều chỉnh khá lớn
04/06/2020Nhịp đập Thị trường 04/06: Index lại chơi trượt cầu trượt
04/06/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 04/06: Xuất hiện Rising Window
04/06/2020Ngày 04/06/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
03/06/2020Thị trường chứng quyền 04/06/2020: Nhóm chứng quyền HDB tiếp tục bứt phá