Báo cáo cập nhật DVP - Khuyến nghị Khả quan

Nguồn: CSI
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 03/10/2019
Số lần tải về: 228

Bằng phương pháp P/E và phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFE, CSI ước tính thị giá hợp lý của cổ phiếu DVP là 47.000 VNĐ/CP. Mức định giá này của CSI cao hơn 14% so với thị giá hiện tại của DVP là 41.400 VNĐ/CP. Do vậy, CSI khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu DVP cho mục tiêu đầu tư trung và dài hạn trong 6-12 tháng tới.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
08/08/2020Chứng khoán phái sinh Tuần 10-14/08/2020: VN30-Index tạo mẫu hình nến Spinning Top
07/08/2020Chứng khoán Tuần 03-07/08/2020: Tuần giao dịch khá tích cực
07/08/2020Nhịp đập Thị trường 07/08: Cổ phiếu thép và bất động sản KCN diễn biến tích cực
07/08/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 07/08: Tiếp tục giằng co
07/08/2020PC1 - Doanh nghiệp tốt nhưng giá cổ phiếu chưa đủ hấp dẫn
06/08/2020Thị trường chứng quyền 07/08/2020: Phân hóa trở lại
06/08/2020Chứng khoán phái sinh 07/08/2020: VN30-Index xuất hiện sự giằng co
06/08/2020Vietstock Daily 07/08: Thị trường giằng co
06/08/2020Nhịp đập Thị trường 06/08: Vẫn tăng trong nghi ngờ
06/08/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 06/08: Rung lắc nhẹ