PDR : Company Visit Note - Switching focus to coastal cities in near term

Nguồn: VCI
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 16/08/2019
Số lần tải về: 556
Although valuation no longer looks particularly attractive at this stage, we believe the fact that PDR’s 2019F earnings will be heavily skewed towards Q3 and Q4 and that its aggressive 2020 plan is partly secured at this stage makes the stock worth watching for the second half of 2019 and 2020.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
18/01/2021Thị trường chứng quyền 19/01/2021: Các chứng quyền mới niêm yết đồng loạt khởi sắc
18/01/2021Chứng khoán phái sinh 19/01/2021: VN30-Index gặp khó tại vùng 1,160-1,180 điểm
18/01/2021Vietstock Daily 19/01: Kịch bản giằng co quen thuộc
18/01/2021Nhịp đập Thị trường 18/01: Khó khăn tại ngưỡng 1,200
18/01/2021Phân tích kỹ thuật phiên chiều 18/01: Bên mua và bên bán đang khá cân bằng
18/01/2021Tuần 18-22/01/2021: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
17/01/2021Thị trường chứng quyền Tuần 18-22/01/2021: Tiếp tục khởi sắc?
17/01/2021Vietstock Weekly 18-22/01/2021: VN-Index sẽ chinh phục được thử thách quan trọng?
17/01/2021Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 18-22/01/2021
16/01/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 18-22/01/2021: Thử thách của VN30-Index tại vùng đỉnh cũ lịch sử
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.