ACB : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Nắm giữ

Nguồn: MSI
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 10/07/2019
Số lần tải về: 400
Chúng tôi đưa ra khuyến nghị HOLD đối với cổ phiếu ACB tại mức giá 29,800 VND hiện tại, thời gian là 1 năm.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
26/09/2020Chứng khoán phái sinh Tuần 28/09-02/10/2020: Stochastic Oscillator tạo phân kỳ giá xuống
25/09/2020Chứng khoán Tuần 21-25/09/2020: Thanh khoản tiếp tục tăng trưởng
25/09/2020Nhịp đập Thị trường 25/09: Dòng ngân hàng tiếp tục dẫn dắt thị trường
25/09/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 25/09: Stochastic Oscillator cho tín hiệu bán
25/09/2020PDR - Đà tăng được củng cố
24/09/2020Thị trường chứng quyền 25/09/2020: Chìm trong sắc đỏ
24/09/2020Chứng khoán phái sinh 25/09/2020: VN30-Index về lại đỉnh cũ tháng 6/2020?
24/09/2020Vietstock Daily 25/09: Sắc đỏ bao trùm
24/09/2020Nhịp đập Thị trường 24/09: OGC khớp trần hơn 37 triệu cp 
24/09/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 24/09: VN-Index tạo điểm giao cắt vàng