BVH : Báo cáo ĐHCĐ - Khuyến nghị [Mua +22,8%]

Source: VCI
Report type: Phân tích Doanh nghiệp
Publish date: 07/01/2019
Download count: 384
Cổ đông đã thông qua mục tiêu 2019 do BVH đề ra như sau: doanh thu hợp nhất đạt 43,6 nghìn tỷ đồng, LNST đạt 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt 4,2% và 7,9%.

Latest report

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Search

Vietstock: Research - Analysis
Macro - Market strategy
Sector Analysis
Business Analysis
References
Enterprise introduction
08/02/2021Thị trường chứng quyền 03/08/2021: Các mã chứng quyền đều đang giao dịch cao hơn so với mức định giá
08/02/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 03/08/2021: Nhà đầu tư đã bớt bi quan về triển vọng của VN30-Index
08/02/2021Vietstock Daily 03/08: Vùng 1,320-1,340 điểm sẽ kháng cự tiếp theo
08/02/2021Nhịp đập Thị trường 02/08: Lực bán gia tăng cuối phiên
08/02/2021Phân tích kỹ thuật phiên chiều 02/08: VN-Index tiến gần vùng 1,320-1,340 điểm
08/02/2021Tuần 02-06/08/2021: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
08/01/2021Thị trường chứng quyền Tuần 02-06/08/2021: Giao dịch sôi động trở lại?
08/01/2021Vietstock Weekly 02-06/08/2021: VN-Index sẽ tiếp tục phục hồi?
08/01/2021Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 02-06/08/2021
07/31/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 02-06/08/2021: VN30-Index hướng tới đường SMA 50 ngày
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.