BID : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Tăng tỷ trọng

Nguồn: KIS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 07/06/2019
Số lần tải về: 133
Chúng tôi ước tính giá cổ phiếu BID sẽ đạt 36,800 đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2019 và 41,700 đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2020. Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
14/11/2019Chứng khoán phái sinh 15/11/2019: Các tín hiệu ủng hộ phe Short xuất hiện
14/11/2019Thị trường chứng quyền 15/11/2019: Đỏ theo thị trường cơ sở
14/11/2019Vietstock Daily 15/11: Thiếu động lực bứt phá
14/11/2019Nhịp đập Thị trường 14/11: Giảm “nhẹ” cuối phiên.
14/11/2019HDB - Nền tảng tốt, giá hấp dẫn
14/11/2019Phân tích kỹ thuật phiên chiều 14/11: Hồi kỹ thuật về mốc 1,015 điểm
14/11/2019Ngày 14/11/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
13/11/2019Chứng khoán phái sinh 14/11/2019: Khối ngoại quay trở lại bán ròng
13/11/2019Thị trường chứng quyền 14/11/2019: Chìm trong sắc đỏ
13/11/2019Vietstock Daily 14/11: Sẽ tiếp tục giằng co