NLG : Báo cáo lần đầu - Khuyến nghị Mua

Nguồn: MSI
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 28/05/2019
Số lần tải về: 67
Dựa trên kết quả định giá và triển vọng kinh doanh trong thời gian tới, KBSV đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu NLG với giá mục tiêu là 36,500VND/cổ phiếu, cao hơn 18% so với giá đóng cửa ngày 27/05/2019.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
24/07/2019Phân tích kỹ thuật phiên chiều 24/07: Điều chỉnh khi tiến vào vùng 990-1,000 điểm
24/07/2019Nhịp đập Thị trường 24/07: Sắc xanh vụt tắt
24/07/2019TCH – Triển vọng mới trong lĩnh vực bất động sản (Kỳ 2)
23/07/2019Thị trường chứng quyền 24/07/2019: Tiến gần về giá lý thuyết
23/07/2019Chứng khoán phái sinh 24/07/2019: Không nên đua lệnh trong các đợt tăng mạnh
23/07/2019Vietstock Daily 24/07: Thiếu động lực bứt phá
23/07/2019Nhịp đập Thị trường 23/07: Xanh cùng chứng khoán Châu Á 
23/07/2019Phân tích kỹ thuật phiên chiều 23/07: White Opening Marubozu xuất hiện
23/07/2019CII – Đà giảm sẽ kéo dài đến khi nào?
23/07/2019Ngày 23/07/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock