PNJ : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Mua

Nguồn: MSI
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 17/05/2019
Số lần tải về: 546
Dựa trên phương pháp so sánh đồng đẳng trong khu vực, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu này với giá mục tiêu 125,000đ/cổ phiếu (tương ứng với P/E mục tiêu là 17 lần).

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
16/11/2019Chứng khoán phái sinh Tuần 18-22/11/2019: Chờ đợi tín hiệu từ VN30-Index
15/11/2019Chứng khoán Tuần 11-15/11/2019: Tiếp tục quan sát
15/11/2019Nhịp đập Thị trường 15/11: Kết tuần trong sắc đỏ
15/11/2019Phân tích kỹ thuật phiên chiều 15/11: Hammer xuất hiện
15/11/2019HDG - Sắp có đảo chiều?
14/11/2019Chứng khoán phái sinh 15/11/2019: Các tín hiệu ủng hộ phe Short xuất hiện
14/11/2019Thị trường chứng quyền 15/11/2019: Đỏ theo thị trường cơ sở
14/11/2019Vietstock Daily 15/11: Thiếu động lực bứt phá
14/11/2019Nhịp đập Thị trường 14/11: Giảm “nhẹ” cuối phiên.
14/11/2019HDB - Nền tảng tốt, giá hấp dẫn