KDH : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Nắm giữ

Nguồn: VND
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 10/05/2019
Số lần tải về: 27
Chúng tôi giữ nguyên định giá và khuyến nghị Nắm Giữ đối với KDH

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
16/06/2019Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 17-21/06/2019
14/06/2019Chứng khoán Tuần 10-14/06: Khối ngoại duy trì đà mua ròng
14/06/2019Nhịp đập Thị trường 14/06: Thiếu sự đồng nhất giữa hai chỉ số
14/06/2019Phân tích kỹ thuật phiên chiều 14/06: Bullish Engulfing xuất hiện
13/06/2019Chứng khoán phái sinh 14/06: Sự bi quan vẫn còn
13/06/2019Vietstock Daily 14/06: Ngày càng bi quan
13/06/2019Nhịp đập Thị trường 13/06: Thêm cú hồi thất bại cho phiên chiều
13/06/2019Phân tích kỹ thuật phiên chiều 13/06: Vùng 940-952 điểm đang đóng vai trò hỗ trợ
13/06/2019NDN – Biết mình biết người
13/06/2019Ngày 13/06/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock