Technical View : Tuần từ 17.12 - 21.12.2018

Source: Vietstock
Report type: Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Publish date: 12/17/2018
Download count: 186
Chiến lược đầu tư & Phân tích kỹ thuật chuyên sâu thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index, HNX-Index). Phân tích kỹ thuật các cổ phiếu được quan tâm: ASM, DPM, FLC, HAG, KDH, MSN, SBT, VJC, VNM và VSC

Latest report

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Search

Vietstock: Research - Analysis
Macro - Market strategy
Sector Analysis
Business Analysis
References
Enterprise introduction
02/17/2020Thị trường chứng quyền 18/02/2020: Khối ngoại vẫn chưa dứt cơn bán ròng
02/17/2020Chứng khoán phái sinh 18/02/2020: Tiếp tục giằng co
02/17/2020Vietstock Daily 18/02: Dòng tiền suy yếu
02/17/2020Nhịp đập Thị trường 17/02: Nhóm thủy sản, dệt may “đỏ lửa”
02/17/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 17/02: Black Marubozu xuất hiện
02/17/2020Tuần 17-21/02/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
02/16/2020Thị trường chứng quyền Tuần 17-21/02/2020: Hiện tượng phân hóa đang diễn ra
02/16/2020Vietstock Weekly 17-21/02/2020: Chờ đợi phản ứng của VN-Index với vùng 945-950 điểm
02/16/2020Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 17-21/02/2020
02/15/2020Chứng khoán phái sinh Tuần 17-21/02/2020: Basis thu hẹp trở lại