DGW : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Khả quan

Nguồn: HSC
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 19/07/2018
Số lần tải về: 43
Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu DGW là 29.600 đồng; tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 12 lần. HSC dự báo LNST năm 2018 tăng trưởng 35%.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
22/09/2019Thị trường chứng quyền 23-27/09/2019: CREE1901 bứt phá cuối tuần
22/09/2019Vietstock Weekly 23-27/09/2019: Trở lại với nhịp giảm ngắn hạn?
22/09/2019Vietstock Weekly 23-27/09/2019: Trở lại với nhịp giảm ngắn hạn?
22/09/2019Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 23-27/09/2019
21/09/2019Chứng khoán phái sinh 23-27/09/2019: Việc mở vị thế Short trở lại có thể được cân nhắc
20/09/2019Chứng khoán Tuần 16-20/09/2019: Dòng tiền nhập cuộc
20/09/2019Nhịp đập Thị trường 20/09: Giảm mạnh trong ngày ETF cơ cấu danh mục
20/09/2019Phân tích kỹ thuật phiên chiều 20/09: Điều chỉnh trở lại
20/09/2019DRC - Cổ phiếu săm lốp vẫn còn cơ hội đầu tư
19/09/2019Thị trường chứng quyền 20/09/2019: Sắc đỏ chiếm ưu thế