POW : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Mua

Nguồn: HSC
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 26/06/2018
Số lần tải về: 19
Tiếp tục duy trì đánh giá Mua vào. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu PV Power là 19.800 đồng; tương đương EV/EBITDA là 7,3 lần. Cho năm 2018, HSC dự báo doanh thu thuần tăng trưởng 12% và LNST tăng trưởng 8%.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
19/07/2019Chứng khoán Tuần 15-19/07/2019: Thanh khoản được cải thiện
19/07/2019Nhịp đập Thị trường 19/07: Thách thức quanh mốc 985 điểm trong tuần sau
19/07/2019Phân tích kỹ thuật phiên chiều 19/07: White Marubozu xuất hiện
18/07/2019Chứng khoán phái sinh 19/07/2019: Gia tăng rủi ro đối với vị thế Long
18/07/2019Thị trường chứng quyền 19/07/2019: Diễn biến đồng thuận với thị trường cơ sở
18/07/2019Vietstock Daily 19/07: Rủi ro chực chờ
18/07/2019Nhịp đập Thị trường 18/07: Chỉ số đâu lại về đó
18/07/2019Phân tích kỹ thuật phiên chiều 18/07: Giằng co tại vùng 975-980 điểm
18/07/2019Ngày 18/07/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
17/07/2019Chứng khoán phái sinh 18/07/2019: Khối ngoại đã bớt bi quan