POW : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Mua

Nguồn: HSC
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 26/06/2018
Số lần tải về: 25
Tiếp tục duy trì đánh giá Mua vào. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu PV Power là 19.800 đồng; tương đương EV/EBITDA là 7,3 lần. Cho năm 2018, HSC dự báo doanh thu thuần tăng trưởng 12% và LNST tăng trưởng 8%.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
20/10/2019Thị trường chứng quyền Tuần 21-25/10/2019: Sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế
20/10/2019Vietstock Weekly 21-25/10/2019: Lình xình tại kênh đi ngang
20/10/2019Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 21-25/10/2019
19/10/2019Chứng khoán phái sinh Tuần 21-25/10/2019: Canh Short khi VN30-Index rơi khỏi vùng 916-918 điểm
18/10/2019Chứng khoán Tuần 14-18/10/2019: Tiếp tục giằng co?
18/10/2019Nhịp đập Thị trường 18/10: Kết tuần trong sắc đỏ song khối ngoại lại tiếp tục mua ròng
17/10/2019Thị trường chứng quyền 18/10/2019: Khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong vòng 2 tháng qua
17/10/2019Chứng khoán phái sinh 18/10/2019: Chuyển trọng tâm sang hợp đồng VN30F1911
17/10/2019Vietstock Daily 18/10: Thị trường sẽ tiếp tục giằng co
17/10/2019Nhịp đập Thị trường 17/10: Giảm bất ngờ cuối phiên