MSN : Báo cáo cập nhật - Tăng trưởng tự thân tăng tốc trong Quý 2/2016

Nguồn: VCI
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 10/08/2016
Số lần tải về: 20
Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan (MSN) khi trong Quý 2/2016, Masan Nutri-Science và Techcombank tiếp tục đạt tăng trưởng lợi nhuận cao, trong khi EBITDA tại Công ty Tài nguyên Masan tăng mạnh nhờ nhiều biện pháp cải thiện tính hiệu quả. Lĩnh vực thực phẩm và đồ uống phục hồi trong Quý 2/2016, nhưng chúng tôi vẫn giữ quan điểm lĩnh vực này sẽ tăng trưởng một chữ số. Chúng tôi điều chỉnh tăng 23% dự báo LNST-CĐTS 2016 và tăng 2% giá mục tiêu dành cho MSN chủ yếu vì Công ty Tài nguyên Masan đạt biên lợi nhuận cao hơn và tỷ lệ cổ phần của MSN tại Masan Nutri-Science cao hơn so với dự kiến sau đợt hoán đổi cổ phiếu để mua lại 30% cổ phần còn lại tại công ty con sản xuất thức ăn chăn nuôi Anco.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
19/07/2019Chứng khoán Tuần 15-19/07/2019: Thanh khoản được cải thiện
19/07/2019Nhịp đập Thị trường 19/07: Thách thức quanh mốc 985 điểm trong tuần sau
19/07/2019Phân tích kỹ thuật phiên chiều 19/07: White Marubozu xuất hiện
18/07/2019Chứng khoán phái sinh 19/07/2019: Gia tăng rủi ro đối với vị thế Long
18/07/2019Thị trường chứng quyền 19/07/2019: Diễn biến đồng thuận với thị trường cơ sở
18/07/2019Vietstock Daily 19/07: Rủi ro chực chờ
18/07/2019Nhịp đập Thị trường 18/07: Chỉ số đâu lại về đó
18/07/2019Phân tích kỹ thuật phiên chiều 18/07: Giằng co tại vùng 975-980 điểm
18/07/2019Ngày 18/07/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
17/07/2019Chứng khoán phái sinh 18/07/2019: Khối ngoại đã bớt bi quan