Vietnam Real Estate Industry : Residential sector: starting to enjoy a growth phase

Nguồn: VPS
Loại báo cáo: Phân tích Ngành
Ngày phát hành: 03/08/2015
Số lần tải về: 319
After a few years of downturn, the real estate sector has showed signs since 2014 of rebounding from the bottom of the cycle. We believe the residential sector, the most popular in the real estate market, has entered a growth phase due to the following: - Apartment transactions increased sharply in Q2/2015, with the highest quarterly transaction volume since Q4/2010. - Real estate inventory has declined significantly by around 13.7 percent compared with the end of 2014. - Credit for real estate has grown 11 percent in 1H2015, higher than overall credit growth of over six percent. - Government has implemented several catalysts, including new foreign property ownership rules and infrastructure spending plans. As of July 31, 2015, the real estate price index had increased by 11.1 percent during the previous twelve months, higher than VN-Index (+4.2 percent) and HNX-Index (+7.4 percent). Short-term assessment: We believe that developers of middle- and low-end segments will benefit most, especially real estate corporations owning projects in convenient locations such as Districts 2, 9, and 7 (Ho Chi Minh City), and in Hanoi and the surrounding areas. We have a positive view on VIC, NLG, KDH, and DXG. Long-term investment: In the long-term, as land banks become rarer and costs for land acquisition grow, we believe the best investment returns will come from developers who have already acquired large land banks at low prices. We also believe that enterprises exploiting those segments that can generate stable and long-term cash flows, such as commercial retail, industrial zones, office centers, and shopping malls will be the winners in the long term. We have positive long-term views for VIC, KBC, IJC, and DIG.

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
12/12/2019Ngày 12/12/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
12/12/2019Nhịp đập Thị trường 12/12: Cổ phiếu MSN tăng trở lại, VN-Index xanh nhờ Fed
11/12/2019Chứng khoán phái sinh 12/12/2019: Tình hình chuyển biến tích cực cho phe Long
11/12/2019Thị trường chứng quyền 12/12/2019: Sắc xanh dần trở lại
11/12/2019Vietstock Daily 12/12: Thanh khoản chưa cải thiện
11/12/2019Nhịp đập Thị trường 11/12: Cú đảo chiều ngoạn mục
11/12/2019Thống kê và định lượng (Kỳ 2)
11/12/2019Phân tích kỹ thuật phiên chiều 11/12: Rơi khỏi vùng 960-970 điểm
11/12/2019VCB - Hàng hiệu tỷ đô
10/12/2019Chứng khoán phái sinh 11/12/2019: Phe Short vẫn đang chiếm ưu thế