BCM: Khyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 88,700 đồng/cổ phiếu

Nguồn: SSI
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 01/12/2022
Số lần tải về: 161
Lợi nhuận sau thế trong năm 2023 dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng hai con số do tính thanh khoản tại Thành phố mới Bình Dương đã được cải thiện, với lợi thế pháp lý rõ ràng và diện tích lô đất lớn cùng với nhu cầu thị trường chung tăng cao. Theo BCM, tháng 12/2022 công ty sẽ ghi nhận hợp đồng mới tại Thành phố mới Bình Dương. Năm 2023, chúng tôi ước tính doanh thu đạt 9,8 nghìn tỷ đồng (hay 411,7 triệu USD) (tăng 5,2% so với cùng kỳ) và LNST đạt 3 nghìn tỷ đồng (tăng 21,9% so với cùng kỳ) tương đương với EPS là 2.822 đồng. Trong đó, doanh thu Khu công nghiệp ước đạt 3,1 nghìn tỷ đồng (hay 130,2 triệu USD) (tăng 38% so với cùng kỳ, chiếm 30,6% tổng doanh thu) với giá thuê tăng 5% so với cùng kỳ. Diện tích đất cho thuê ước đạt 151 ha (tăng 22,8% so với cùng kỳ) do: (1) nhu cầu thuê đất tiếp tục tăng với dự báo Bình Dương là một trong những tỉnh nhận vốn FDI lớn nhất cả nước; và (2) Khu công nghiệp Cây Trường sẽ bắt đầu cho thuê đất từ cuối quý 1 năm 2023. Ngoài ra, doanh thu từ Thành phố mới Bình Dương ước đạt 3,6 nghìn tỷ đồng (hay 151 triệu USD) (giảm 12% so với cùng kỳ) với diện tích cho thuê đạt 11,3 ha – thấp hơn mức 13,6 ha trong năm 2022 – ước tính dựa trên diện tích đất hiện đang được đàm phán trong quý 4 năm 2022. Chi phí lãi vay ước tính khoảng 1,1 nghìn tỷ đồng (giảm 19% so với cùng kỳ) do giảm (23% so với cùng kỳ) các khoản vay ngắn hạn và dài hạn, đồng thời ghi nhận dòng tiền dương từ bán bất động sản tại Thành phố mới Bình Dương và cho thuê đất tại khu công nghiệp

Báo cáo mới nhất

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Tìm kiếm

Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích
Vĩ mô - Chiến lược thị trường
Phân tích Ngành
Phân tích Doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo
Doanh nghiệp giới thiệu
29/05/2023Thị trường chứng quyền 30/05/2023: Sắc xanh nhen nhóm trở lại
29/05/2023Chứng khoán phái sinh Ngày 30/05/2023: Thị trường đang lạc quan trở lại
29/05/2023Vietstock Daily 30/05/2023: Đà phục hồi sẽ còn tiếp diễn
29/05/2023Nhịp đập Thị trường 29/05: Cổ phiếu chứng khoán nổi sóng phiên chiều
29/05/2023Phân tích kỹ thuật phiên chiều 29/05: Đồng loạt tăng mạnh
29/05/2023Tuần 29/05-02/06/2023: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
28/05/2023Thị trường chứng quyền Tuần 29/05-02/06/2023: Áp lực điều chỉnh vẫn duy trì?
28/05/2023Vietstock Weekly 29/05-02/06/2023: Cần chờ tín hiệu xác nhận xu hướng
28/05/2023Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 29/05-02/06/2023
27/05/2023Chứng khoán phái sinh Tuần 29/05-02/06/2023: Tình hình vẫn chưa lạc quan trở lại.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.